zondag, 20. december 2020 - 10:12 Update: 21-12-2020 11:50

Ook bij ons is de zeer besmettelijke 'Engelse' mutatie van COVID-19 virus vastgesteld

covid-19-data-digitaal
Foto: Pixabay/Matryx
Den Haag

Op dit moment gaat er in het Verenigd Koninkrijk een meer besmettelijke mutatie van het COVID-19 virus rond. 'Deze zou zich gemakkelijker en sneller verspreiden en is moeilijker detecteerbaar', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zondag

Ook in Nederland

'Uit een bemonstering van een casus in Nederland, begin december, is een virus met de variant zoals beschreven in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld. Deze casus wordt naar aanleiding van dit bericht uit het Verenigd Koninkrijk verder onderzocht, met de GGD wordt gekeken om wie het gaat, hoe de infectie tot stand kwam en of gerelateerde gevallen bekend zijn', aldus het ministerie van VWS.

Zwaardere maatregelen

De Britse regering heeft op basis van de vondst van de gemuteerde variant van het COVID-19 virus zaterdagmiddag zwaardere maatregelen aangekondigd voor Londen, en het Zuidoosten en Oostelijke gedeelte van het Verenigd Koninkrijk. De verzwaring in de betreffende regio’s betekent onder andere de sluiting van niet-essentiële detailhandel, sportscholen en recreatieve instellingen, reisbeperkingen en het dringend advies niemand thuis te ontvangen. 

Reisadviezen herzien

Het RIVM heeft op basis van de berichtgeving over de situatie in het VK de reisadviezen voor personen die komen uit het Verenigd Koninkrijk herzien. In afwachting van nadere gegevens en duiding van de epidemiologische situatie in het Verenigd Koninkrijk, adviseert het RIVM eventuele introductie van deze virusstam vanuit het Verenigd Koninkrijk maximaal te beperken door de reizigersbewegingen vanuit het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk te beperken c.q. controleren. 

Vliegverbod 

Op basis daarvan is door het kabinet, uit voorzorg, het besluit genomen een vliegverbod in te stellen voor luchtverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk per 20 december 2020 om 06.00 uur plaatselijke tijd. Het vliegverbod zal gelden tot uiterlijk 1 januari 2021.

Import gemuteerd virus verder beperken

Het kabinet houdt de ontwikkelingen van het Covid-19 virus in het buitenland nauwlettend in de gaten en onderzoekt de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen voor andere vervoersmodaliteiten. De komende dagen zal zij in nauwe samenwerking met andere EU-lidstaten kijken naar de mogelijkheden om import van het virus vanuit het Verenigd Koninkrijk verder te beperken. Daarbij wordt nogmaals benadrukt dat het reizen naar het buitenland een substantieel risico vormt voor de verspreiding van het COVID-19 virus. Daarom geldt: reis niet, tenzij strikt noodzakelijk. De Tweede Kamer is zaterdagavond middels een brief over de bovenstaande besluiten geïnformeerd.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: