woensdag, 26. juli 2023 - 9:39

Ruime meerderheid werknemers zorg en welzijn heeft plezier in het werk

Verpleging
Foto: Archief - EHF
Den Haag

Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn zijn over het algemeen tevreden met hun werk. In grote meerderheid zijn ze ook enthousiast over hun baan en vinden ze hun werk inhoudelijk leuk. Dit meldt het CBS op basis van de Werknemersenquête, die het CBS in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn uitvoert.

Het CBS onderzocht het werkplezier in de bedrijfstak zorg en welzijn door te vragen naar verschillende aspecten daarvan. Eind 2022 gaf ruim drie kwart (76 procent) aan tevreden te zijn met het werk. Een ongeveer even groot aandeel (77 procent) zei enthousiast te zijn, en 90 procent vond het werk inhoudelijk leuk. 

In de afgelopen jaren is dit beeld niet veel veranderd. De tevredenheid veranderde door de tijd nog het meest: eind 2020 waren zorg- en welzijnswerkers meer tevreden over het werk dan het jaar ervoor. Vervolgens nam de tevredenheid weer iets af. Deze ontwikkeling is overigens te zien in meerdere bedrijfstakken, waar de werknemerstevredenheid elk jaar wordt gepeild met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Merendeel werkzaam in zorg- en welzijnsberoep

De ruime meerderheid (70 procent) van de werknemers in zorg en welzijn werkte eind 2022 in zorg- en welzijnsberoepen, zoals (basis)verpleegkundigen, verzorgenden, groeps- en woonbegeleiders, en doktersassistenten.

Daarnaast ging het om bedrijfseconomische en technische beroepen (9 procent), zoals administratief personeel en medisch secretaressen, en pedagogische beroepen (8 procent), zoals pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Bijna 6 procent werkte in een dienstverlenend beroep, zoals huishoudelijke hulp, en ruim 2 procent als manager.

Bij de zorg- en welzijnsberoepen en de pedagogische beroepen gaat het veelal om cliëntgebonden functies. Werknemers in die beroepen hebben rechtstreeks contact met de mensen die een beroep doen op zorg. Van de dienstverlenende beroepen was iets meer dan de helft cliëntgebonden, terwijl de bedrijfseconomische en technische beroepen en ook de managementfunctie niet-cliëntgebonden zijn.

In cliëntgebonden functie vaker inhoudelijk leuk werk

Werknemers in cliëntgebonden beroepen waren eind 2022 minder vaak tevreden over het werk dan degenen in een niet-cliëntgebonden beroep (75 tegen 79 procent), maar gaven wel vaker aan dat ze inhoudelijk leuk werk hebben (91 tegen 87 procent). Ze waren ook vaker enthousiast over hun baan (78 tegen 76 procent).

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):