vrijdag, 27. november 2015 - 16:43 Update: 27-11-2015 16:49

In bepaalde openbare situaties is gezichtsbedekkende kleding niet meer toegestaan

In bepaalde openbare situaties is gezichtsbedekkende kleding niet meer toegestaan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het kabinet heeft vrijdag, na advies te hebben ingewonnen bij de Raad van State, ingestemd met een wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer niet meer toestaat.

Het wetsvoorstel stelt een uniforme en eenduidige norm in welke situatie het dragen van gezichtsbedekkende kleding onwenselijk is. Uitgangspunt is dat in een vrij land als Nederland iedereen het recht heeft zich naar eigen inzicht te kleden, wat anderen er ook van vinden.

Essentieel 

Die vrijheid is slechts begrensd in situaties waar het essentieel is dat men elkaar kan aankijken. Bijvoorbeeld omdat goede dienstverlening en/of veiligheid daar gewaarborgd moet zijn. Dit geldt voor onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer. Hiervoor geldt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft regels te stellen.

Het kabinet heeft gezocht naar een goede balans tussen de vrijheid van mensen om kleding te dragen die bij hen past en het belang van onderlinge en herkenbare communicatie. Het kabinet ziet geen grond voor een algemeen verbod dat op alle openbare plaatsen zou gelden.

Het oude wetsvoorstel over gezichtsbedekkende kleding dat door het vorige kabinet is aangeboden aan de Tweede Kamer, wordt daarom ingetrokken. Het nieuwe wetsvoorstel is de uitwerking van een afspraak tussen de coalitiepartners in het regeerakkoord.

Boete 405,- euro

Wie het gezicht op locaties waar dat verboden is toch bedekt, kan een boete krijgen van maximaal 405,- euro. Het is wel toegestaan gezichtsbedekkende kleding te dragen die nodig is voor uitoefening van een beroep of sport, ter bescherming, of bij deelname aan feestelijke en culturele activiteiten. Dit is ook toegestaan bij zorginstellingen in privévertrekken zoals slaap- en verblijfsruimten.

Categorie:
Provincie: