dinsdag, 8. december 2015 - 8:06 Update: 08-12-2015 12:16

'Rechten kind niet overal gelijk'

Kinderombudsman: Rechten kind niet overal gelijk
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De plaats waarin je woont, bepaalt steeds meer of je als kind toegang hebt tot je rechten. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015, die vandaag wordt gepubliceerd.

De Kinderombudsman signaleert in deze monitor dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten. Kinderombudsman Marc Dullaert: "De Nederlandse Staat heeft het Kinderrechtenverdrag ondertekend en kan de naleving hiervan niet uitbesteden aan gemeenten."

Dat je woonplaats van toenemende invloed is, geldt bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdhulp. Sinds 1 januari zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Gemeenten richten een eigen jeugdhulpsysteem in en maken verschillende keuzes. Daardoor wordt de plaats waarin je woont bepalend voor de zorg die je ontvangt. Ook kinderen die opgroeien in armoede zijn voor ondersteuning afhankelijk van de gemeenten waarin ze wonen. Hetzelfde geldt voor kinderen die te maken krijgen met geweld, net als bij jeugdhulp moet er voldoende expertise in gemeenten aanwezig zijn om problemen op tijd te signaleren. Ook vluchtelingenkinderen die worden opgevangen in een crisis- of noodlocatie zijn afhankelijk van de inzet van gemeenten, bijvoorbeeld wat betreft de kwaliteit van de huisvesting en hoe lang kinderen daar kunnen verblijven.

Verschillen in hulp

De Kinderombudsman signaleert dat er op diverse terreinen verschillen ontstaan tussen gemeenten. De Kinderombudsman wijst er echter op dat de Nederlandse Staat het Kinderrechtenverdrag heeft getekend en dat het de naleving van deze rechten niet uitsluitend aan gemeenten kan worden overgelaten. Het Rijk moet er te allen tijde op toezien dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben, ongeacht hun woonplaats. Het Rijk moet gemeenten ondersteunen en controleren of de kinderrechten voldoende zijn geborgd.

Categorie:
Provincie: