donderdag, 10. december 2015 - 12:39 Update: 11-12-2015 9:57

Utrecht wil elektrische milieuzone voor brom- en snorfietsen

Utrecht onderzoekt milieuzone voor brom- en snorfietsen
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Het college van b en w neemt in 2016 verschillende maatregelen om de overlast van brom- en snorfietsen in de stad tegen te gaan. Vanaf maart 2016 moeten alle bromfietsen op de rijbaan rijden en de invoering van de helmplicht biedt Utrecht de mogelijkheid snorfietsen in de toekomst naar de rijbaan te verplaatsen.

Verder worden gevaarlijke geparkeerde scooters vanaf 2016 uit de stad verwijderd. Tot slot onderzoekt het college de mogelijkheden om per 2020 een milieuzone in te voeren die alleen toegankelijk is voor volledig elektrische brom- en snorfietsen.

Bromfietsen op de 50km/uur wegen

Vanaf maart 2016 moeten alle bromfietsen (maximumsnelheid 45 km/uur) op de rijbaan rijden. Op dit moment is dit al het geval op meer dan 80 procent van de 50 km/uur wegen in de stad. Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu in november 2015 besloten helmplicht in te voeren voor snorfietsen (maximumsnelheid 25 km/uur). Dit biedt steden als Utrecht de mogelijkheid om naast bromfietsen ook snorfietsen in de nabije toekomst naar de rijbaan te verplaatsen.

Onderzoek invoering milieuzone brom- en snorfietsen

Voordat de gemeenteraad een besluit kan nemen over het eventueel uitbreiden van de milieuzone  naar brom- en snorfietsen, moet nog wel het nodige onderzoek worden gedaan met het oog op het handhaven van een dergelijke zone. Ook bespreekt de gemeente met de sector de mogelijkheden voor een sloop- en vervangingssubsidie voor brandstof brom- en snorfietsen. Deze subsidie is bedoeld om de financiële gevolgen van deze milieuzone te compenseren en gebruikers de kans te bieden op tijd hun vervuilende voertuig te vervangen door een schoon exemplaar.

Handhaving maximumsnelheid en parkeeroverlast

In 2016 heeft de gemeente de mogelijkheid om hinderlijk of gevaarlijk geparkeerde brom- en snorfietsen te verwijderen. De kosten hiervan komen voor rekening van de eigenaar. Ook wordt in afstemming met de politie en Bovag het grootschalig informeren over en handhaven op de maximumsnelheid voor brom- en snorfietsen voortgezet. 

Categorie:
Provincie: