dinsdag, 26. januari 2016 - 15:05 Update: 26-01-2016 15:14

Politie: 'Mobiele radarcontroles zijn wel betrouwbaar'

Politie: 'Mobiele radarcontroles zijn wel betrouwbaar'
Foto: fbf archief
Rotterdam

De korpsleiding van de Nederlandse politie heeft dinsdag de stelling van de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP) dat de radarapparatuur onbetrouwbaar zou zijn weerlegd. Dit meldt de politie dinsdag.

De ACP wil dat het korps per direct de radarcontroles met de Robot MultaRadar CT stopzet. De korpsleiding wijst op de certificatie door het Nederlands Meetinstituut en de mogelijkheid tot handmatige correcties. Dat garandeert de betrouwbaarheid van apparatuur en werkwijze. 'De korpsleiding stopt dan ook niet met deze controles. Evenmin doen zich soortgelijke problemen voor bij vaste flitspalen', aldus de politie.

Het besluit over het al dan niet inzetten van verkeerscontroles met behulp van radarapparatuur is op de eerste plaats geen aangelegenheid voor uitsluitend de politie. De politie stelt op basis van de actuele verkeerssituatie en ongevalsstatistieken in overleg met de wegbeheerder vast waar de behoefte aan verkeerscontroles het grootst is. Dit wordt vastgelegd in een projectplan dat door het Openbaar Ministerie wordt goedgekeurd.

Criteria

Iedere politiemedewerker die de Robot MultaRadar CT bedient, is opgeleid om deze radarapparatuur volgens de wettelijke voorschriften te installeren, beheren en gebruiken. Aan de hand van beoordelingscriteria kan de verbalisant overtredingsfoto’s analyseren om onjuiste snelheidsregistraties te filteren. 

De criteria daarvoor zijn dat het overtredende voertuig zich in het beoordelingsgebied op de rijstrook die het fotoscript aangeeft bevindt, in de richting die het fotoscript aangeeft rijdt en een logische snelheid heeft. Als een overtreding niet voldoet aan deze criteria, moet de verbalisant deze afkeuren en verwijderen.

Reflectie

In het geval dat twee in tegenovergestelde richting bewegende voertuigen zich exact op hetzelfde moment in de radarbundel bevinden, kan een niet-correcte meting ontstaan. De radar telt dan de twee voertuigsnelheden bij elkaar op. Zo’n meervoudige meting komt doordat de achterkant van sommige voertuigen soms reflecteert. 

Op basis van de beoordelingscriteria dient de verbalisant zulke metingen te onderscheppen. Het fotoscript geeft namelijk een onjuiste rijstrookindicatie weer. In de praktijk komt reflectie zelden voor.

Nederlands Meetinstituut

De Robot MultaRadar CT is gegarandeerd betrouwbaar. Het Nederlands Meetinstituut (NMi) toetst en certificeert namelijk alle facetten van dit systeem. Het behoort tot de taken van het NMi om toezicht te houden op naleving van de Metrologiewet, die sinds 2006 de IJkwet vervangt. 

Daarbij gaat het vooral om het controleren van meetsystemen die gebruikt worden bij overdracht van eigendom, zoals benzinepompen en weegschalen, maar ook van meetapparatuur voor het bepalen van een boete, zoals snelheidsmeters en ademtestapparatuur van de politie. Het NMi toetst of zulke systemen nauwkeurig, reproduceerbaar, fraudebestendig en controleerbaar zijn.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: