maandag, 29. februari 2016 - 9:23 Update: 29-02-2016 9:41

Politiebond ACP kritisch over snelheid en kwaliteit vernieuwing Wetboek van Strafvordering

Politiebond ACP kritisch over snelheid en kwaliteit vernieuwing Wetboek van Strafvordering
Foto: Archief EHF
Leusden

'De modernisering van het Wetboek van Strafvordering dreigt te snel en onvoldoende kwalitatief te verlopen,” aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. De ACP staat positief tegenover de vernieuwing van het wetboek, maar dringt vanwege de grote gevolgen voor politiemedewerkers aan op impactanalyses. Op 2 maart bespreekt de vaste Kamercommissie van Veiligheid & Justitie een contourennota over het moderniseringstraject.

De vernieuwing van het wetboek gaat volgens de ACP onherroepelijk samen met bijscholing van tenminste 30.000 politiemensen en aanpassingen in bedrijfsvoering en materieel. Het is dan ook belangrijk om dit goed in kaart te brengen. De ACP wil bovendien waken voor een toename van de complexiteit van het wetboek. Met name in de opsporing kan een groeiende hoeveelheid juridische eisen leiden tot extra werkdruk en daarmee minder slagkracht in de bestrijding van criminaliteit.  Dat bemoeilijkt effectief en flexibel optreden, waardoor het draagvlak en vertrouwen in de opsporing verder onder druk komt te staan', stelt Van de Kamp. Dit schrijft de politiebond ACP op de website.

Voormalig minister van Justitie Ivo Opstelten gaf in 2014 opdracht tot ‘modernisering’ van het Wetboek van Strafvordering om deze toegankelijker te maken voor de rechtspraktijk en de burger. In het wetboek staan regels waaraan politie, het Openbaar Ministerie, advocaten en rechters zich moeten houden in het strafproces.

De ACP heeft vorige week een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie met daarin enkele belangrijke aandachtspunten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, zoals de snelheid en kwaliteit van het proces, dreigende juridificering en toenemende complexiteit.

Deze maand schreef minister Van der Steur aan de Tweede Kamer dat de regels van het Wetboek van Strafvordering ingewikkeld en verouderd zijn. Ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld dna-onderzoek en internet zijn nog niet in het wetboek opgenomen. In de loop der tijd heeft dat geleid tot een een hele stapel jurisprudentie en die moet nu in het nieuwe wetboek worden verwerkt. De ACP vindt het veel te snel gaan. Van de Kamp: 'Over kwaliteit moet je zorgvuldig discussiëren, anders zit je straks tientallen jaren opgescheept met een wetboek dat alweer verouderd blijkt.'

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: