woensdag, 16. maart 2016 - 21:20

Rijksrecherche onderzocht 30 schietincidenten in 2015

Rijksrecherche onderzocht 30 schietincidenten in 2015
Foto: MV
Den Haag

De Rijksrecherche heeft in 2015 onderzoek gedaan naar 30 schietincidenten. In 29 gevallen hebben politiefunctionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik gemaakt van het vuurwapen. Het andere incident betrof een casus waarbij het slachtoffer zichzelf had geraakt met zijn eigen vuurwapen. Omdat de toedracht niet direct helder was, is de Rijksrecherche toen een onderzoek gestart. Bij de 29 schietincidenten vielen geen dodelijke slachtoffers, wel raakten 29 mensen gewond.

Alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met ernstig letsel of dood tot gevolg worden door de Rijksrecherche onderzocht. Onder het directe gezag en beheer van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM, verricht de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek. Als de Rijksrecherche het feitenonderzoek heeft afgerond wordt het aan het OM gezonden. De officier van justitie beslist op basis van het feitenonderzoek over de rechtmatigheid van het vuurwapengebruik.

Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: