woensdag, 18. mei 2016 - 11:54 Update: 18-05-2016 13:23

Staatsschuld gedaald maar Rekenkamer bezorgd over Defensie, Justitie en Belastingdienst

Verantwoordingsdag in Den Haag: Staatsschuld voor het eerst sinds 2006 gedaald
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het is de derde woensdag in mei, traditioneel gezien 'gehaktdag' in Den Haag. Het is de dag waarop de ministeries hun jaarverslag presenteren waarin ze aangeven hoe ze hun belastinggeld hebben uitgegeven.

Uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk blijkt dat de staatsschuld vorig jaar voor het eerst iets is gedaald. Minister Dijsselbloem van Financiën laat aan de Tweede Kamer weten, dat het begrotingstekort sinds 2009 niet zo klein was en dat de Nederlandse economie voor het eerst weer groter is dan 2008. Dit melden verschillende media woensdag. Ondanks dat de aardgasbaten lager zijn uitgevallen, is de economie met 2 procent gegroeid. Het begrotingstekort daalde naar 1,8 procent van het bruto binnenlands product. Ook de werkloosheid daalde licht van 7,4 procent naar 6,9 procent.

Toch heeft president Arno Visser van de Rekenkamer flinke kritiek geuit bij zijn oordeel over de uitgaven van de ministeries in 2015. Het betreft dan met name Defensie, Veiligheid en Justitie en de Belastingdienst. De Belastingdienst kampt met ict-problemen door onder andere de gevolgen van ingrijpende veranderingen in het stelsel, bij Defensie is de operationele gereedheid verder afgenomen door problemen met het onderhoud van materieel en bij Veiligheid en Justitie zijn de financiën niet op orde. Visser: 'Pogingen om daar grip op te krijgen zijn tot dusver onvoldoende succesvol.' De nationale politie heeft het afgelopen jaar een tekort van 72 miljoen euro in de boeken gezet

Visser vindt wel dat  99,7 procent van de uitgaven van de ministeries rechtmatig zijn en met dit hoge percentage scoort ons land "in historisch en internationaal opzicht goed".Ook stelt de Rekenkamer dat de bedrijfsvoering van de ministeries "significant" is verbeterd.

 

Categorie:
Provincie: