woensdag, 1. juni 2016 - 9:54 Update: 04-06-2016 9:32

Groot onderzoek naar declaratiefraude bij apothekers

Groot onderzoek naar declaratiefraue apothekers
Foto: Archief EHF
Utrecht

De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft maandag en dinsdag tien panden in het zuiden en midden van het land doorzocht in een onderzoek naar declaratiefraude door een apothekersorganisatie. Het vermoeden is dat de apothekersorganisatie andere medicijnen declareerde bij de zorgverzekeraar dan dat er aan patiënten verstrekt werden. De vermoedelijke fraude loopt in de miljoenen.

Verzekeraars geven aan apothekers aan welke medicijnen zij in zijn geheel vergoeden (preferente medicijnen) en welke medicijnen niet vergoed worden, dan wel gedeeltelijk omdat zij een bijdrage van de patiënt verwachten (niet-preferente medicijnen). Het vermoeden is dat de apothekersorganisatie preferente medicijnen in rekening bracht bij de zorgverzekeraar, terwijl de cliënten van de apotheek niet-preferente medicijnen ontvingen.

Verdenkingen

De apothekersorganisatie, het bedrijf dat de administratie en facturatie van de medicijnen verzorgt en de twee bestuurders van die bedrijven zijn alsverdachte aangemerkt. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift, oplichting en witwassen. Bij de apothekersorganisatie zijn tientallen apotheken aangesloten. Er zijn geen aanwijzingen dat individuele apotheken / apothekers wetenschap hadden van de fraude die vermoedelijk door het ‘hoofdkantoor’ werd gepleegd.

Categorie:
Provincie: