donderdag, 2. juni 2016 - 22:36 Update: 02-06-2016 22:49

Woede bij ChristenUnie over riante ontslagvergoeding directeur zorgorganisatie Driezorg

Woede bij ChristenUnie over riante ontslagvergoeding directeur zorgorganisatie Driezorg
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

ChristenUnie-Kamerleden Carla Dik-Faber en Carola Schouten willen opheldering van de ministers van VWS en Binnenlandse Zaken over de ontslagvergoeding die de voormalig directeur van de Zwolse zorgorganisatie Driezorg heeft gekregen na een 'verschil van mening' met de Raad van Toezicht.

De voormalig directeur ontving ruim €426.000. Volgens Dik-Faber is het "onbestaanbaar en onverteerbaar" dat in de zorg na een ontslag dergelijke bedragen worden uitgekeerd. Dit meldt de partij op de website.

Dik-Faber: "Ik vind het onbestaanbaar dat in de zorgsector zulke exorbitante bedragen uitgekeerd kunnen worden. Deze zorgorganisatie maakt al een moeilijke tijd door. In dat licht is een dergelijke ontslagvergoeding onverteerbaar. Ik wil van de betreffende ministers weten hoe zij deze ontslagvergoeding beoordelen, ook in verhouding tot de Wet normering topinkomens, waarin we afspraken maakten over wat bestuurders in de publieke sector - met publiek geld - mogen verdienen."

Kamervragen van de leden Dik-Faber en Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Driezorg in Zwolle en de Wet normering topinkomens; Kent u het jaarverslag 2015 van Driezorg in Zwolle? (Zie https://www.jaarverslagenzorg.nl), Klopt het dat de directeur bij beëindiging van zijn contract vanwege een 'verschil van mening' met de raad van toezicht ruim €426.000 meekrijgt?, Hoe verhoudt dit zich tot de Wet normering topinkomens?, Bent u bereid het CIBG hiernaar onderzoek te laten doen?, Klopt het dat Driezorg in financieel zwaar weer zit? Hoe beoordeelt u in dit licht de vergoeding aan de directeur? Bent u met ons van mening dat deze beloningen in de zorgsector exorbitant zijn en niet getolereerd kunnen worden?