maandag, 11. juli 2016 - 18:00 Update: 11-07-2016 18:02

Inspectie start controles op bacterievuur

Inspectie start controles op bacterievuur
Foto: fbf
Den Haag

Begin juli startten de inspecteurs van Naktuinbouw met de controle van bacterievuur in de bufferzones. Met name buiten de dorpen en steden zullen de inspecteurs actief zijn. De controles zijn noodzakelijk voor het exportbelang van de boomkwekerijsector.

Een bufferzone is een gebied dat in dit geval door de overheid is ingesteld waarin strengere maatregelen gelden. De maatregelen zijn er om de export van bacterievuur-gevoelige planten mogelijk te maken. Naktuinbouw voert de controles op bacterievuur uit in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij. De controles vinden vooral plaats in het openbaar groen, maar met name in de buitengebieden in de polder. Als een inspecteur op een erf controleert, meldt hij zich of laat een bericht achter als de bewoner niet aanwezig is. Op het erf controleert hij de waardplanten op bacterievuur.

Bacterievuur komt vooral voor in wilde meidoorn, maar ook in appel- of perenbomen kan de bacterie zich nestelen. De meeste dorpen en steden hoeven de inspecteurs niet te inspecteren. Een enkele straat die wel binnen het inspectiegebied valt, wordt vanaf de straat gecontroleerd. Wanneer er bacterievuur wordt geconstateerd zal de inspecteur vragen om de betreffende boom of plant te vernietigen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Categorie:
Provincie: