vrijdag, 15. juli 2016 - 17:16 Update: 15-07-2016 18:24

Rechtbank plaatst moeder in psychiatrisch ziekenhuis voor wurgen zoontje (7)

Vrouw wordt door rechtbank in psychiatrisch ziekenhuis geplaatst na wurgen zoontje (7)
Foto: Archief EHF
Maastricht

Een 42-jarige vrouw uit Heerlen wordt niet bestraft voor het doden van haar 7-jarig zoontje Papillon. De rechtbank Limburg acht bewezen dat zij op 1 maart 2015 Papillon heeft gedood door hem in zijn slaap te wurgen.

Verdachte was op dat moment psychotisch. Ze is daarom volledig ontoerekeningsvatbaar. Zij wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van één jaar. Na dit jaar kan de officier van justitie verlenging vragen op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrisch ziekenhuizen.

Vrijspraak moord

Verdachte heeft verklaard dat zij haar zoontje heeft omgebracht in een opwelling van hevige angst en paniek. Zij heeft van tevoren niet nagedacht over haar daad. De rechtbank vindt daarom niet bewezen dat sprake is van voorbedachte raad en heeft verdachte van moord vrijgesproken.

Doodslag bewezen

De rechtbank vindt wel bewezen dat verdachte haar zoontje opzettelijk van het leven heeft beroofd. De verdachte heeft namelijk verklaard dat zij naar haar (slapende) zoontje is gelopen met het doel hem te doden en dat zij hem toen om het leven heeft gebracht.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum kwamen na onderzoek tot de conclusie dat bij verdachte sprake was van een ernstig verstoorde realiteitsbeleving. Zij had waanideeën. Zo dacht zij dat er mannen zouden komen om haar en haar zoontje te martelen en te vermoorden. Om haar zoontje te beschermen heeft zij hem zelf gedood. Verdachtes handelen werd volledig beheerst door deze waanideeën. Zij kan daarom juridisch niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze gedaan heeft.

Opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Volgens de deskundigen is verdachte niet meer gevaarlijk voor anderen, maar des te meer voor zichzelf. Daarom vindt de rechtbank opname van verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk.

Vordering benadeelde partij

De vader van Papillon heeft schadevergoeding gevraagd. Die zal gedeeltelijk worden toegewezen. De kosten van de advocaat die de vader in de arm nam hoeven niet door de verdachte te worden betaald. De vader koos voor een betaalde advocaat, terwijl hij als nabestaande van het slachtoffer van een geweldsdelict aanspraak had op gratis bijstand van een gespecialiseerde slachtofferadvocaat. De rechtbank is van oordeel dat deze keuze niet voor rekening van verdachte mag komen.