maandag, 25. juli 2016 - 21:23

Noodopvang voor vluchtelingen in Vijfhuizen sluit door gebrek aan instromers

Noodopvang voor vluchtelingen in Vijfhuizen sluit door gebrek aan instromers
Foto: Archief EHF
Vijfhuizen

Gemeente Haarlemmermeer is door het COA geïnformeerd dat de noodopvang voor vluchtelingen in Vijfhuizen, per 1 september aanstaande, gesloten wordt. De komende weken wordt de bezetting geleidelijk minder.

Nederland heeft de laatste maanden te maken met een lagere toestroom van vluchtelingen. Doordat de doorstroom van vluchtelingen sneller gaat, kunnen de mensen hun asielaanvraag in een kwalitatief betere opvanglocatie afwachten. Dit is voor de vluchtelingen een positieve ontwikkeling. In Vijfhuizen worden momenteel nog zo’n 80 mensen opgevangen.

De gemeenteraadsleden, begeleidingsgroep, inwoners en ondernemers in de directe omgeving van deze locatie, zijn door de gemeente Haarlemmermeer en COA geïnformeerd.

Hulp

De inwoners van Vijfhuizen hebben een geweldige rol gespeeld bij de opvang. Er zijn veel leuke, creatieve activiteiten georganiseerd. Dit heeft er aan bijgedragen dat de vluchtelingen zich thuis voelden. Gastvrijheid waar het COA en ook het college van Haarlemmermeer trots op zijn. Zij bedanken alle vrijwilligers hiervoor.

Toekomstig azc Haarlemmermeer

Het sluiten van deze noodopvang in Vijfhuizen heeft geen invloed op de planontwikkeling voor een regulier asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente Haarlemmermeer. Samen met de gemeente wordt zorgvuldig onderzocht op welke wijze dat kan worden gerealiseerd. 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: