vrijdag, 2. september 2016 - 18:53

Nederland zegt 10 miljoen euro toe voor VN-fonds vredesopbouw

Nederland zegt 10 miljoen euro toe voor VN-fonds vredesopbouw
Foto: RVD
Den Haag

Nederland draagt voor de periode 2016-2018 10 miljoen euro bij aan een fonds van de Verenigde Naties voor vredesopbouw. Dat kondigen de ministers Koenders van Buitenlandse Zaken en Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarin beschrijven ze de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 71e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. Koenders en Ploumen nemen namens het Koninkrijk deel aan de zogeheten ministeriële week, die op 19 september begint.

Aanpak oorzaak conflicten

In die week is er voor het eerst een conferentie waar landen geld toezeggen aan het Peacebuilding Fund van de VN. Nederland, een trouwe donor, is medevoorzitter van die bijeenkomst. Het fonds richt zich op projecten die bijdragen aan effectieve vredesopbouw en de aanpak van de oorzaken en gevolgen van conflicten.

Koenders en Ploumen zullen bij de VN tal van bijeenkomsten bijwonen en gesprekken voeren over internationaal politieke onderwerpen, zoals de spanningen in Syrië, de strijd tegen terrorisme, humanitaire hulp en de vluchtelingencrisis. Koenders spreekt de Algemene Vergadering van de VN namens het Koninkrijk toe.

Bescherming vrouwen en meisjes

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering vindt er op 19 september in New York een VN-top over vluchtelingen en migratie plaats. Die moet leiden tot afspraken over betere internationale samenwerking bij de aanpak van de grote vluchtelingen- en migratiestromen. In de hele wereld zijn er momenteel ongeveer 65 miljoen mensen gedwongen op de vlucht of ontheemd.

Nederland vraagt tijdens de top speciaal aandacht voor de bescherming van kwetsbare groepen, onder wie vrouwen en meisjes. Ook pleit Nederland voor heldere afspraken over de aanpak van grondoorzaken van migratie, waaronder respect voor mensenrechten en werkloosheid onder jongeren, aldus Koenders en Ploumen.

Mensenrechten

Het eerbiedigen van mensenrechten is ook een onderwerp waarvoor het Koninkrijk zich tijdens de AVVN inzet. Zo zal minister Koenders opkomen voor rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie, onder meer door landen op te roepen zich aan te sluiten bij de Equal Rights Coalition die door Nederland en Uruguay in juli is gelanceerd.

In New York wordt ook vooruit gekeken op het komende, tijdelijke lidmaatschap van het Koninkrijk der Nederlanden en Italië van de VN-Veiligheidsraad. De landen hebben het lidmaatschap opgesplitst in twee termijnen van elk een jaar (Italië in 2017 en het Koninkrijk in 2018) en zullen gedurende die periode intensief samenwerken.

Categorie:
Provincie: