vrijdag, 7. oktober 2016 - 21:20 Update: 07-10-2016 21:26

Schippers laat RIVM met spoed onderzoek doen naar kunstgrasvelden

Schippers laat RIVM  met spoed onderzoek doen naar kunstgrasvelden
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Edith Schippers begrijpt de zorgen over kunstgras en heeft het RIVM daarom uit voorzorg gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. 'Hiervoor zullen 50 tot 100 velden actief bemonsterd worden', meldt het ministerie van VWS vrijdagavond.

Door de uitzending van het programma Zembla van 5 oktober 2016 zijn vragen gerezen over de mogelijke gezondheidrisico’s die kunstgrasvelden kunnen hebben voor gebruikers.

Het RIVM zal bij dit onderzoek in overleg treden met de Schotse experts die tijdens de uitzending van Zembla aan het woord waren en in contact treden met Belgische collega’s die aangekondigd hebben ook onderzoek te gaan doen naar rubbergranulaat.

Schippers heeft ook Bureau Risicobeoordeling van de NVWA (BuRO) gevraagd een rol in dit onderzoek te spelen. De minister  verwacht voor het einde van het jaar de Tweede Kamer en het publiek over de resultaten van dit onderzoek te informeren.