dinsdag, 18. oktober 2016 - 9:17 Update: 18-10-2016 9:52

Moerdijkbrug volgend jaar dicht voor vervanging

Moerdijkbrug volgend jaar dicht door scheurtjes
Foto: Archief EHF
Moerdijk

ProRail gaat het spoor op de Moerdijkbrug volgend jaar geheel vervangen. Er zitten scheuren in de elastische kunstof bedding waarin het spoor ligt.

De afgelopen tijd zijn reizigers, vervoerders en verladers op de Moerdijkbrug geconfronteerd met defecten aan het spoor. In het kort komt het er op neer dat een deel van de spoorlassen op de brug niet voldoet. Om de problemen structureel op te lossen, wil ProRail de spoorstaven en –lassen in zijn geheel vervangen.

Structurele oplossing

De complexe werkzaamheden staan in het tweede kwartaal van 2017 gepand. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is een forse buitendienstelling noodzakelijk. Deskundigen gaan er vanuit dat het vervangen van het spoor maximaal twintig dagen gaat duren. De exacte datum, duur en of de werkzaamheden in een aaneengesloten periode of  in meerdere kortere perioden worden uitgevoerd, is op dit moment nog niet bekend. Hierover voert ProRail overleg met vervoerders, verladers en deskundigen. Dit vervangen zal op dezelfde wijze plaatsvinden als in 2003. Vanaf 2003 is het spoor een periode van ruim tien jaar zonder grote problemen in dienst geweest. 

Wat is er aan de hand?

Het spoor op de Moerdijkbrug is in 2003 vervangen. Toen is gekozen voor een innovatieve methode door de sporen in te gieten in een elastische emulsie. Dit om de levensduur van de brug te verlengen. De lassen op de brug hebben in 2014/2015 gepland onderhoud gehad. Helaas is gebleken dat dit onderhoud in de complexe situatie op de brug kwalitatief niet juist is uitgevoerd. Een deel van de lassen voldoet niet. Dat wil zeggen dat er op korte termijn onderhoud nodig is. Als er niets wordt gedaan betekent dit het risico op spoorstaafbreuken. Dit is echter een complexe klus, omdat de ingegoten sporen speciale lastechnieken vragen. 

Korte termijn

ProRail werkt de komende maanden ieder weekend om de ‘slechtere’ lassen aan te pakken. Dit gebeurt in reguliere  buitendienststellingen in de nachten van zaterdag op zondag (6 uur) en zondag op maandag (5 uur). Het personenvervoer ondervindt hier nagenoeg geen hinder van. Tijdens deze buitendienststellingen herstelt ProRail de slechte lassen. Daarnaast wordt de staat van het spoor gemeten en zwakke plekken in kaart gebracht. Dankzij deze intensieve manier van onderhoud en monitoring wordt de kans op acute storingen flink teruggebracht. 

Lange termijn 

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd gaan deskundigen er vanuit dat het spoor op de burg minimaal 10 jaar zonder grote functioneert. Het onderstel van de Moerdijkbrug is in 2055 aan vervanging toe. Voor de tussenliggende periode wordt de komende periode gezocht naar nieuwe innovatieve en bewezen oplossingen en technieken.  

Categorie:
Provincie: