maandag, 5. december 2016 - 9:03 Update: 05-12-2016 9:31

Nog te weinig kinderen gaan naar een school die bij hen past

Nog te weinig kinderen gaan naar een school die bij hen past
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Twee jaar geleden is het passend onderwijs ingevoerd, maar dat werkt nog niet goed genoeg.

De Onderwijsraad vindt dat er nog te weinig kinderen naar een school gaan die bij ze past. Scholen zijn er nu zelf verantwoordelijk voor om leerlingen die een extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Het moet ertoe leiden dat meer kinderen die extra zorg nodig hebben naar een gewone school gaan. Dit meldt de Onderwijsraad maandag.

Geen dekkend ondersteuningsaanbod

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden. Zowel reguliere als speciale scholen zijn opgenomen in deze regionaal georganiseerde samenwerkingsverbanden. Scholen zijn echter terughoudend om zich in een bepaald type aanbod te specialiseren. Een deel van de leerlingen heeft daardoor geen toegang tot de benodigde specialistische ondersteuning. Een grotere variatie aan ondersteuningsvormen is nodig om alle leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden.

Afstemmen van de schoolondersteuningsprofielen

De raad is van mening dat samenwerkingsverbanden een actieve rol moeten vervullen bij het afstemmen van de schoolondersteuningsprofielen. Scholen moeten onderling afspreken wie welke kinderen opneemt en zouden zich moeten specialiseren, zodat ze kinderen met een specifieke zorgvraag, zoals bijvoorbeeld ADHD, een plek kunnen bieden. Volgens de onderwijsraad gebeurt dit  veel te weinig. Zo is bijvoorbeeld ook niet goed duidelijk welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben. En zijn er te weinig scholen gespecialiseerd in passend onderwijs omdat er onderling nauwelijks afspraken worden gemaakt. Daardoor is het lastig om voor kinderen die zorg nodig hebben een plek op een gewone school te vinden.

Categorie:
Provincie: