dinsdag, 13. december 2016 - 21:48 Update: 13-12-2016 21:58

NAM:waterinjectie beste methode bij oliewinning Schoonebeek

NAM:waterinjectie beste methode bij oliewinning Schoonebeek
Foto: SXC
Schoonebeek

Waterinjectie van het zoute afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in het Drentse Schoonebeek is nog steeds de meest geschikte methode. Tot deze conclusie komt Royal HaskoningDHV na anderhalf jaar onderzoek in opdracht van NAM.

'Royal HaskoningDHV heeft een eindrapport over de verwerking van productiewater uit Schoonebeek opgeleverd. In dit rapport is in detail gekeken naar de verschillende opties die er zijn om productiewater dat met de oliewinning in Schoonebeek mee naar de bovengrond komt, te verwerken', meldt de NAM dinsdag.

NAM's voorkeur gaat uit naar de methode die het milieu zo min mogelijk belast  en tegelijk het meest veilig en verantwoord is. Het eindrapport van Royal HaskoningDHV, Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek, geeft een vergelijking tussen de verschillende opties die er zijn voor het verwerken van productiewater uit Schoonebeek. 

'Veilig en verantwoord'

De conclusie van het rapport is dat van alle onderzochte opties de waterinjectie het beste scoort. Waterinjectie is het meest milieuvriendelijk, en kan veilig en verantwoord. De huidige manier van het verwerken van het productiewater uit Schoonebeek, is dan ook de meest geschikte verwerkingsmethode die NAM graag wenst voort te zetten. 

'Drentse gasvelden injecteren'

Gezien de vooruitblik en de hoeveelheid water die olieproductie over de komende dertig jaar met zich meebrengt, gaat NAM mogelijk ook andere opties dan de Twentse gasvelden bekijken om water te injecteren. Geografisch en geologisch zijn daarbij de Drentse velden het meest logisch en geschikt.

NAM blijft overigens zoals gebruikelijk de voortgang van de techniek op de voet volgen en periodiek de mogelijkheden afwegen. Daarin wordt ook een evaluatie van de huidige waterinjectie in lege gasvelden in Twente meegenomen. Het rapport is voorafgegaan door een Tussenrapport dat in juni 2016 gepresenteerd is. Naar verwachting neemt de Minister van Economische zaken begin 2017 een besluit over dit eindrapport.

Categorie:
Provincie: