woensdag, 28. december 2016 - 12:05 Update: 28-12-2016 12:15

Valkenburgse zedenzaak: ook bij gerechtshof taakstraffen en 4 maal vrijspraak

Valkenburgse zedenzaak:  ook bij gerechtshof taakstraffen en 4 maal vrijspraak
Foto: Archief EHF
Den Bosch

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag in hoger beroep uitspraak gedaan in 27 zaken in de zogenoemde Valkenburgse zedenzaak.

De 27 mannen werden verdacht van het plegen van ontucht met een 16-jarige prostituee. Het Openbaar Ministerie eiste in vrijwel alle zaken (onvoorwaardelijke) gevangenisstraffen van langere duur, al dan niet gecombineerd met een taakstraf. Het hof heeft anders geoordeeld en heeft 4 verdachten vrijgesproken en 23 verdachten veroordeeld tot een taakstraf met daaraan gekoppeld een minimale gevangenisstraf.

4 vrijspraken

Het hof vindt dat voor 4 ontkennende verdachten niet kan worden bewezen dat ze seksuele handelingen hebben verricht met een minderjarige prostituee en spreekt hen daarvan vrij. De bewijsvoering in die zaken is met name gebaseerd op het feit dat de namen van die verdachten in de telefoon van de minderjarige prostituee voorkwamen. Na het uitluisteren van de geluidsfragmenten van het verhoor van de minderjarige prostituee vindt het hof de wijze waarop de namen van (mogelijke) klanten in die telefoon zijn opgeslagen onvoldoende betrouwbaar om daaruit af te leiden dat de personen die in de telefoon zijn opgeslagen ook daadwerkelijk ontucht met haar hebben gepleegd.

23 veroordelingen

Het hof is van oordeel dat de 23 andere verdachten wel seksuele handelingen hebben verricht met de minderjarige prostituee. De verdachten hebben daarmee de lichamelijke integriteit van het minderjarige meisje geschonden. Het verweer van de advocaten dat de verdachten geen straf zouden moeten krijgen, omdat zij niet wisten dat het meisje minderjarig was, wordt door het hof verworpen. Het hof vindt dat de mannen de leeftijd van de prostituee hadden moeten controleren. Nu ze dat onvoldoende hebben gedaan, zijn ze strafbaar.

Gevangenisstraf en/of taakstraf?

Voor prostitueebezoekers die gericht op zoek zijn naar minderjarige prostituees is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf het uitgangspunt. Het Openbaar Ministerie (OM) is van mening dat dit uitgangspunt geldt ten aanzien van alle bezoekers van jeugdige prostituees. Steeds zou een substantiële gevangenisstraf moeten worden opgelegd. De advocaten vinden dat de wet ruimte biedt om een beperkte gevangenisstraf op te leggen in combinatie met een taakstraf.
Het hof komt met de verdediging tot de conclusie dat de combinatie van een beperkte vrijheidsstraf met een taakstraf tot het palet van de wettelijke mogelijkheden behoort.

Geen substantiële gevangenisstraffen

Het hof vindt dat uit de strafdossiers niet kan worden afgeleid dat de 23 verdachten bewust op zoek waren naar een seksafspraak met een minderjarige prostituee. Zij reageerden op een advertentie op een website waar bij het profiel van de prostituee de leeftijd van 18 jaar stond vermeld. Volgens de verklaringen van de verdachten hebben zij er niet aan getwijfeld dat zij inderdaad 18 jaar was. Toch hadden de mannen dit nauwkeurig moeten controleren en dat hebben zij niet gedaan. Zo zijn zij in werkelijkheid terechtgekomen bij een prostituee die minderjarig was en daarvoor dragen zij verantwoordelijkheid. Zonder ook maar iets af te doen aan de ernst van het strafbare feit en de gevolgen voor het slachtoffer, is het verwijt dat deze verdachten kan worden gemaakt minder groot dan in het geval dat zij welbewust op zoek zouden zijn gegaan naar een minderjarige of in het geval dat zij wisten dat de prostituee minderjarig was.
Aangezien bovendien ook niet is gebleken dat de verdachten de jeugdige prostituee hebben gedwongen de bewezen verklaarde seksuele handelingen te verrichten, vindt het hof, anders dan het OM, een substantiële onvoorwaardelijke gevangenisstraf een te zware straf. Het hof vindt een taakstraf, in combinatie met een zeer beperkte gevangenisstraf, het meest passend.

Opgelegde straffen

Bij het vaststellen van de uiteindelijke straf per individuele verdachte heeft het hof onder meer rekening gehouden met de verrichte seksuele gedragingen (al dan niet oraal/vaginaal binnendringen, al dan niet met een condoom), de mate waarin de verdachte alert is geweest op de mogelijkheid dat hij met een minderjarige prostituee van doen had en of de verdachte zich uit eigen beweging bij de politie heeft gemeld naar aanleiding van de berichtgeving in de media.