donderdag, 29. december 2016 - 11:44

Peugeot betaalt transactie van 2 miljoen euro in omkopingszaak

Peugeot betaalt transactie van 2 miljoen euro in omkopingszaak
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft het omkopingsonderzoek waarin Peugeot verdachte is, afgerond met een transactie van twee miljoen euro. Daarmee voorkomt de auto-importeur verdere strafvervolging vanwege omkoping van een defensieambtenaar in de periode 2001-2012.

Het OM verwijt Peugeot ongeoorloofde giften aan deze ambtenaar te hebben verstrekt. Het ging daarbij om het goedkoop leasen van auto's en het uitnodigen van de ambtenaar op buitenlandse (snoep)reizen. De ambtenaar onderhield nauwe banden met de automobielsector en was betrokken bij het wagenparkbeheer.

Het onderzoek door de Rijksrecherche heeft naar het oordeel van het OM aan het licht gebracht dat werknemers namens Peugeot in het verleden betrokken waren bij het opzettelijk verstrekken van giften aan de ambtenaar vanwege zijn functie en positie. De giften aan de wagenparkbeheerder bij defensie liepen op tot meer dan 60.000 euro. Het autobedrijf was tot op managementniveau betrokken bij de omkoping. Vier voormalige werknemers van Peugeot hebben een strafbeschikking aangeboden gekregen.

Medewerking

Het OM ziet de transactie met Peugeot als een passende afdoening van de strafzaak. De huidige directie – ten aanzien van wie het onderzoek niet heeft opgeleverd dat zij betrokken is geweest bij strafbare feiten – heeft volledig afstand genomen van de verweten gedragingen. Het bedrijf heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek. De betaling van twee miljoen euro is samengesteld uit een geldboete en de ontneming van een door het OM geschat bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel: 1,2 miljoen euro boete en 800.000 euro ontneming.

Het bedrijf heeft maatregelen getroffen ter versterking van haar compliance-beleid en naleving van de anti-corruptiewetgeving binnen de onderneming.

Grootschalig onderzoek

De transactie met Peugeot maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar omkoping bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's voor de politie en defensie. De Rijksrecherche begon in maart 2012 dit onderzoek, dat heeft geleid tot een strafdossier tegen politie- en defensieambtenaren en een aantal autobedrijven. Vorig jaar maakte het OM bekend dat twee politieambtenaren en vier ambtenaren van defensie, onder wie de wagenparkbeheerder van defensie, strafrechtelijk worden vervolgd wegens corruptie.

Categorie:
Provincie: