woensdag, 11. januari 2017 - 8:53 Update: 11-01-2017 8:57

Meer waardering voor onderwijsprestaties binnen universitaire loopbaan

Meer waardering voor onderwijsprestaties binnen universitaire loopbaan
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Loopbaankansen voor wetenschappelijke onderzoekers zijn te beperkt. Op universiteiten ligt de nadruk te veel op onderzoek en publicaties. Het geven van onderwijs wordt te weinig gewaardeerd. Universiteiten gaan daarom meer dan nu de prestaties op het gebied van onderwijs meenemen in de beoordeling van onderzoekers. Dat is een van de acties die minister Bussemaker (Wetenschap) aankondigt in haar brief over wetenschappelijk talent.

Verspilling van wetenschappelijk talent

Bussemaker stelt dat binnen de universiteit jonge onderzoekers te weinig kansen hebben. Ook constateert zij dat de verwevenheid van onderwijs en onderzoek op universiteiten onder druk staat. De cultuur is met name gericht op onderzoek en publicaties. Zo ontstaat er een verschil tussen onderzoekers die succesvol zijn met publiceren en doorgroeien in hun carrière, terwijl docenten die de zo noodzakelijk kennis overbrengen op jongere generaties vaak op tijdelijke en flexibele contracten zitten. “Het zou mogelijk moeten zijn om in het onderwijs carrière te maken, al dan niet tot en met de onderwijshoogleraar,’’ aldus minister Bussemaker.

Met  17 procent zijn er te weinig vrouwelijke hoogleraren. Ook zijn er te weinig onderzoekers met een migratie-achtergrond. Promovendi worden nog te vaak onvoldoende voorbereid op een loopbaan buiten de universiteit. Om deze verspilling van wetenschappelijk talent tegen de gaan wil Bussemaker een grotere diversiteit in loopbaanpaden, betere loopbaankansen voor onderzoekers, meer vrouwen in hoge posities bij universiteiten en hogescholen, en meer diversiteit in etniciteit. Want, “'we kunnen het ons niet veroorloven dat talent verspild wordt”, zegt Bussemaker. “Wetenschappelijke talenten zorgen voor de vernieuwing en doorbraken die de wetenschap verder helpen.”

Categorie:
Provincie: