woensdag, 15. februari 2017 - 13:24 Update: 15-02-2017 17:11

Ondanks toestemming voor proefboringen gas Waddenzee ziet bedrijf er van af

Bedrijf ziet af na toestemming voor proefboringen gas Waddenzee
Foto: Archief EHF
Schiermonnikoog

Op dezelfde dag dat de Raad van State toestemming heeft gegeven aan ENGIE E&P Nederland B.V. voor proefboringen naar gas ten Noorden van Schiermonnikoog, heeft het bedrijf te kennen gegeven af te zien van deze mogelijkheid. Dit heeft het bedrijf woensdag laten weten.

'ENGIE E&P zal geen proefboringen uitvoeren naar gas ten noorden van Schiermonnikoog. De exploratievergunning, die afloopt per 17 juni 2017, wordt niet verlengd en de milieuvergunningen worden teruggegeven aan het Ministerie van Economische Zaken', aldus ENGIE E&P.

Intern beraad

ENGIE E&P heeft na intern beraad besloten om af te zien van proefboringen ten Noorden van Schiermonnikoog. ENGIE E&P ziet de uitspraak van de Raad van State als een sluitstuk en een bevestiging van een zorgvuldig voorbereidingsproces waarbij onder meer constructief met verschillende stakeholders waaronder Brede Coalitie “Niet Boren voor Schiermonnikoog" is gesproken.

Coalitie

De brede coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog bestaat uit de bewoners van Schiermonnikoog, verenigd in Horizon Schiermonnikoog en 17 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda en Milieudefensie.

Raad van State geeft toestemming

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag alle bezwaren ongegrond verklaard tegen de vergunningen voor de proefboringen. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. 

Proefboringen

In juni 2016 verleenden de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken zowel een omgevings- als een natuurvergunning voor twee proefboringen met tijdelijke boorplatforms op ongeveer vijf en zeven kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

Categorie:
Provincie: