vrijdag, 3. maart 2017 - 19:30 Update: 03-03-2017 21:27

Overbrengen stemresultaten op papier met proces-verbaal

Overbrengen stemresultaten op papier met proces-verbaal
Den Haag

Het overbrengen van de stemresultaten van de komende Tweede Kamer verkiezingen gebeurt op papier door middel van een proces-verbaal. 'Deze processen-verbaal zijn voor iedereen in te zien zodat de uitslag voor ieder die dat wil altijd is te controleren. Daarmee is gegarandeerd dat het papieren proces leidend is', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft eerder besloten dat geen gebruik gemaakt mag worden gemaakt van USB-sticks of andere digitale gegevensdragers om de optelresultaten van de stembureaus over te brengen van de burgemeesters naar de hoofdstembureaus en van de hoofdstembureaus naar het centraal stembureau (Kiesraad) voor het berekenen van de uitslag van de verkiezing. 

Uitsluitend handmatig tellen 

Het tellen van de stemmen in de stemlokalen vindt uitsluitend handmatig plaats. Bij het optellen van de telresultaten mogen gemeenten wel een digitaal rekenhulpmiddel gebruiken. Daarover zijn afspraken gemaakt met de gemeenten die nu verder zijn uitgewerkt. 

Vandaag heeft minister Plasterk hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij is ook het rapport gevoegd over het onderzoek van de Kiesraad naar het programma OSV. Gezien die uitkomsten van dat onderzoek kan de rekenfunctie van dat programma door gemeenten als rekenhulpmiddel worden gebruikt. 

Strikte voorwaarden gebruik rekenhulp

Er gelden strikte voorwaarden voor het gebruik van het rekenhulpmiddel. Die voorwaarden zijn: gebruik van de rekenhulp alleen op een computer die niet aan internet is aangesloten; bij iedere stap controle volgens het vier ogen principe; handmatige invoer van de uitkomsten bij iedere stap; transparantie door inzage in processen-verbaal. Bovendien moet in alle stappen het totaal van de uitgebrachte stemmen per partij handmatig worden uitgerekend.

Categorie:
Provincie: