dinsdag, 18. april 2017 - 14:16 Update: 29-07-2019 21:41

Steeds minder jongeren bezig met pensioen en uitvaart

Steeds minder jongeren bezig met pensioen en uitvaart
Foto: Archief EHF
Alkmaar

Waar voorheen iedereen standaard een uitvaartverzekering had via de ouders en het pensioen een belangrijke rol speelde in het vinden van een nieuwe baan, zie je vandaag de dag dat jongeren steeds minder vertrouwen hebben in pensioenfondsen.

Bovendien zetten jonge mensen minder vaak geld voor langere tijd vast met het oog op de toekomst. Hoe komt het dat jongeren steeds minder bezig zijn met hun pensioen en uitvaart en wat is daaraan te doen?

Jongeren zijn niet graag met de dood bezig

Uit onderzoek blijkt dat 46 procent van de jongeren tot 35 jaar een uitvaartverzekering heeft. Bij ouderen is dit percentage zo'n 70 procent. De belangrijkste reden dat jongeren geen uitvaartverzekering afsluiten, is dat ze niet met de dood bezig willen zijn. Toch begrijpen ze wel degelijk het nut van een uitvaartverzekering. Ze vergeten echter vaak dat een uitvaart vaak meer kost dan €5.000,-. 

Veel jonge mensen zijn onderverzekerd

Veel jonge mensen zijn zich niet bewust van het feit dat ze onderverzekerd zijn als ze komen te overlijden. Een uitvaartverzekering die door ouders in het verleden is afgesloten, dekt vaak onvoldoende de kosten voor een uitvaart. Dit komt omdat de kosten voor een uitvaart jaarlijks stijgen en dat een uitvaartverzekering daar niet automatisch in meegaat. Hierin ligt ook een taak voor uitvaartverzekeraars. Ze moeten meer in actie komen om de jonge doelgroep te bereiken. 

Verhoging pensioenleeftijd en meer leven in het hier en nu 

Met de interesse in het pensioen is het eigenlijk niet veel anders. Er is veel minder solidariteit met het pensioenstelsel dan een aantal jaren terug. Dit heeft vooral te maken met de verhoging van de pensioenleeftijd en dat jonge mensen veel meer dan ouderen in het hier en nu leven. Het is zelfs zo dat zo'n drie kwart van de jongeren zich nog nooit bezig heeft gehouden met de vraag hoe ze hun leven later financieel vormgeven. De helft van alle jongeren tussen de 16 en 28 jaar is niet op de hoogte van hoe hun pensioen eruit ziet. 

Waar het pensioen vroeger een belangrijk onderdeel was van de arbeidsvoorwaarden, is dat de laatste jaren allang niet meer zo. Reiskostenvergoeding, veel vrije tijd en studie- en opleidingsbudget worden door de meeste jongeren veel belangrijker gevonden. Jonge mensen zijn bang dat ze later niets terugzien van de pensioenpremie die nu wordt afgedragen. 

Flexibiliteit is belangrijk

Hoe kan dit anders? Voor jonge mensen is flexibiliteit belangrijk. De meeste pensioenregelingen zijn niet flexibel. Aanpassingen kunnen niet of kosten geld. In een tijd van veel keuzevrijheid en individualiteit zijn de meeste pensioenregelingen niet meer rendabel en bovendien sterk verouderd. Daarom is het van belang dat er pensioenproducten worden ontwikkeld die aansluiten op de behoeften van de jonge doelgroep. Dit betekent een andere inrichting van de pensioenvoorzieningen, maar alleen daardoor is het mogelijk dat jongeren zich meer gaan interesseren voor hun oudedagsvoorziening en andere financiële producten.

Categorie:
Provincie: