woensdag, 9. augustus 2017 - 18:10 Update: 09-08-2017 18:22

Raad van State stemt in met bouw 215 meter hoge toren in Rotterdam

Raad van State stemt in met bouw 215 meter hoge toren in Rotterdam
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

De bouw van de hoogste toren van Nederland in Rotterdam kan definitief doorgang vinden. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

215 meter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Gedempte Zalmhaven' van de gemeente Rotterdam in stand gelaten. Het bestemmingsplan maakt een gebouw mogelijk van 215 meter hoog: de Zalmhaventoren. Deze toren wordt het hoogste gebouw van Nederland. 

Woningen, kantoren, café en restaurant

In de Zalmhaventoren komen 255 woningen, kantoren, een parkcafé, een restaurant op de 56e verdieping en een uitkijkplatform dat voor het publiek toegankelijk is. Het bestemmingsplan maakt naast de Zalmhaventoren twee woontorens van 70 meter hoog mogelijk. Deze twee torens worden de Kaantorens genoemd. In deze zogenoemde Kaantorens komen in totaal 227 woningen. Het nieuwbouwplan 'De Zalmhaven' is gepland tussen de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam, aan de voet van de Erasmusbrug.

Bezwaren

De zaak was aangespannen door een bewonersstichting en LaSalle Investment Management. Zij vrezen dat door deze nieuwbouw het woon- en leefklimaat in de omgeving zal worden aangetast. LaSalle vreest dat de aantrekkelijkheid van haar kantoorpand op de hoek van de Gedempte Zalmhaven en de Zalmstraat zal verminderen. Beide bezwaarmakers vrezen parkeerproblemen. Daarnaast zijn ze bang dat de hoge gebouwen veel zonlicht zullen wegnemen en windhinder zullen veroorzaken.

Onherroepelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeenteraad zich "in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening en is het plan ook anderszins niet in strijd met het recht."

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft wel een aantal zogenoemde 'afwijkingsbevoegdheden' geschrapt die de gemeenteraad in het bestemmingsplan had opgenomen. Met zulke bevoegdheden kan worden afgeweken van de regels in een bestemmingsplan. In dit geval zouden de Kaantorens hoger dan 70 meter kunnen worden en zou voor het aantal plaatsen in de nieuwe parkeergarage niet aan de parkeernormen hoeven worden voldaan. 

Kaantorens niet hoger dan 70 meter

Met het schrappen van deze bevoegdheden is nu in het bestemmingsplan bepaald dat de Kaantorens niet hoger mogen worden dan 70 meter en dat de parkeergarage voldoende parkeergelegenheid biedt. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is het bestemmingsplan 'Gedempte Zalmhaven' onherroepelijk geworden.

Categorie:
Provincie: