maandag, 14. augustus 2017 - 15:07 Update: 14-08-2017 15:13

Binnenring A10 West in noordelijke richting nu op de schop

Binnenring A10 West in noordelijke richting nu op de schop
Foto: Bon
Amsterdam

Afgelopen zondagavond is buitenring van de A10 West in zuidelijke richting weer opengesteld na 3 weken van onderhoudswerkzaamheden. Dit heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt.

Afsluiten binnenring in noordelijke richting

Om middernacht startte Rijkswaterstaat met het afsluiten van de A10 West in noordelijke richting (binnenring). Er wordt eveneens 3 weken groot onderhoud uitgevoerd. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten ook nu rekening te houden met drukte en extra reistijd die kan oplopen tot een half uur.

Wissel in afsluiting en omleidingsroutes

De A10 West in noordelijke richting is gedurende 3 weken dicht tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en de Basisweg (S102). Ook de toeritten naar de A10 West in noordelijke richting zijn afgesloten, de wegen onder en over de A10 West blijven de hele bouwperiode bereikbaar.

Omleidingen

Rijkswaterstaat leidt het verkeer om via de A4, A9 en A5 of A10 Noord. Op deze wegen staan in de spits bergers en weginspecteurs klaar om bij pechgevallen de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken. Tekstkarren in de stad tonen de weggebruiker de actuele reistijden op de verschillende omleidingswegen. Zo kan men de snelste route kiezen. Maandag 4 september, vóór het begin van de ochtendspits, is de A10 West weer volledig toegankelijk.
Extra spitspont

Fiets

Om drukte op de wegen tegen te gaan, stimuleert Rijkswaterstaat het gebruik van de fiets, eventueel in combinatie met de Hempont over het Noordzeekanaal. Tot september vaart er op werkdagen een extra pont in de ochtendspits (07.00-10.00 uur) en avondspits (16.00-18.00 uur). Daarmee wordt de wachttijd tussen het Hempontplein en Zaandam gehalveerd. 

Voor voetgangers en (brom)fietsers is de pont gratis. De FietsCoalitie verlootte ruim 60 e-bikes en 10 Speed pedelecs om gedurende de werkzaamheden de auto te laten staan. Via Urbee kan een e-bike gehuurd worden tegen een sterk gereduceerd tarief.
Groot onderhoud

Op 24 juli startte het groot onderhoud van de A10 West in zuidelijke richting. In 3 weken is 23.000 ton (= circa 20 olympische zwembaden) asfalt weggefreesd en dezelfde hoeveelheid nieuw asfalt aangebracht, 33 km belijning getrokken, 3200 m2 bestrating in de bermen vervangen, 40 voegen in het wegdek weggehakt en nieuw aangebracht, matrixborden en communicatiesystemen vervangen en de regenwaterafvoer verbeterd. De komende 3 weken herhalen deze werkzaamheden zich aan de andere kant van de weg.
Topconditie

Onderhoud jaartje eerder dan gepland

De werkzaamheden aan de A10 West stonden eigenlijk gepland voor 2018, maar Rijkswaterstaat voert het onderhoud een jaar eerder uit. Dit om er zeker van te zijn dat de veelgebruikte route in topconditie is als de werkzaamheden starten aan de N200 en voor de verbreding van de A10 Zuid (Zuidasdok). Tijdens de werkzaamheden aan de A10 West wordt er ook op andere plekken in Amsterdam aan de weg en tramrails gewerkt; zie de website van de gemeente Amsterdam.
Amsterdam Bereikbaar

Samenwerkingsplatform

De komende jaren wordt er veel in en rond Amsterdam gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid over weg en spoor. Om deze werkzaamheden, zoals ook het groot onderhoud aan de A10 West, goed op elkaar af te stemmen is een samenwerkingsplatform opgericht. Hierin werken gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat samen om de hinder voor de weg- en ov-gebruiker zoveel mogelijk te beperken.

Categorie:
Provincie: