zaterdag, 30. september 2017 - 12:27 Update: 30-09-2017 12:52

Jetta Klijnsma nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe

Jetta Klijnsma nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe
Foto: Min. van SZW
Assen

Het Drents parlement heeft vrijdagmiddag besloten Jetta Klijnsma voor te dragen als nieuwe commissaris van de Koning bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit heeft de provincie Drenthe bekendgemaakt.

'Het Drents parlement besloot hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie tijdens de extra Statenvergadering op 29 september 2017. Klijnsma is hiermee de verwachte opvolger van voormalig commissaris van de Koning, de heer Jacques Tichelaar.

“Mijn Drentse commissaris”

Op 21 juni 2017 is door het Drents parlement de profielschets voor de nieuwe commissaris vastgesteld. Hieraan ging een uitgebreide publiekscampagne vooraf: “mijn Drentse commissaris”.

De profielschets verwoordt wat Drenthe verwacht van de nieuwe commissaris van de Koning.  Gezocht is naar een verbinder en een netwerker, iemand die zaken voor elkaar krijgt: “stevig op de inhoud maar zacht op de relatie”. Iemand die middenin de samenleving staat en zich in kan leven in de Drentse cultuur. Een commissaris met bij voorkeur provinciale en landelijke bestuurlijke ervaring, iemand die Drenthe op de kaart zet in Den Haag, Brussel en Duitsland.

Het Drents parlement stelt vast dat mevrouw Jetta Klijnsma uitstekend past in dit bestuurlijke profiel en draagt haar graag voor als nieuwe commissaris van Drenthe.

Procedure

Door het vertrek van commissaris van de Koning Jacques Tichelaar is er per 10 maart 2017 de vacature van commissaris van de Koning in de provincie Drenthe ontstaan. Sinds 19 april jl. heeft de heer Jozias van Aartsen deze functie tijdelijk waargenomen.

Om het proces van de werving van een nieuwe commissaris van de Koning te begeleiden, is tijdens de Statenvergadering van 7 juni een vertrouwenscommissie ingesteld. De afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de kandidaten. Deze gesprekken en de eerder gemaakte profielschets vormden de basis voor het advies van de vertrouwenscommissie aan het Drents parlement.

Benoeming

Op basis van de aanbeveling van het Drents parlement zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht uitbrengen aan de Koning. De nieuwe commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar.

Loopbaan en nevenfuncties

De in Drenthe geboren en getogen Jetta Klijnsma (1957) heeft diverse bestuurlijk functies gehad. Sinds 5 november 2012 is zij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Eerder was zij dat van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 in het kabinet-Balkenende IV. Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012  was zij Tweede Kamerlid.

In 1998 werd Klijnsma in Den Haag wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. Van 2006 tot 2008 was zij er vervolgens wethouder van Cultuur en Financiën. Ook was ze van januari tot maart 2008 waarnemend burgemeester in Den Haag.

Klijnsma was actief bij veel maatschappelijke organisaties op het gebied van (sociale) zorgen welzijn, zoals het Liliane Fonds, de Stichting Korrelatie en de Start Foundation.

Categorie:
Provincie: