zaterdag, 4. november 2017 - 11:15 Update: 04-11-2017 11:17

Dekker: Verscherping maatregelen PI Vught

Dekker: Verscherping maatregelen PI Vught
Foto: RVD
Den Haag/Vught

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten het 'ten zeerste te betreuren' dat gedetineerde Robert M. er in is geslaagd om vanuit de zwaar beveiligde Penitentiaire Inrichting (PI) Vught een brief te versturen aan de advocaat van de ouders van zijn slachtoffertjes waarin hij spijt betuigt.

Robert M., die in de gevangenis in Vught zit en is veroordeeld tot bijna 19 jaar celstraf en tbs vanwege het grootschalige misbruik van kleine kinderen, wist de brief al een jaar geleden naar buiten te smokkelen, zo maakte de Volkskrant zaterdag bekend.

Getroffen maatregelen

'Ik kan u melden dat naar aanleiding van deze gebeurtenissen de directeur, meteen nadat hij hiervan op de hoogte raakte, toezichtmaatregelen heeft getroffen ten aanzien van betrokkene (Robert M.- redactie)', schrijft Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Gescreend

'Naast inhoudelijke controle van in- en uitgaande post en het uitluisteren van telefoongesprekken die betrokkene voert, wordt ook het bezoek aan betrokkene thans vooraf gescreend. Communicatie die betrokkene met zijn raadsman voert valt hier buiten. Deze toezichtsmaatregelen lopen reeds en zullen als daartoe aanleiding is worden verlengd.' 

'De directeur van de penitentiaire inrichting heeft daarnaast de situatie uitgebreid besproken met alle personeel van de unit. Daarbij is duidelijk gemaakt dat van medewerkers mag worden verwacht dat zij altijd penitentiair scherp zijn.'

Onderzoek ingesteld

'Ik heb DJI opdracht gegeven om te onderzoeken hoe ongeoorloofd contact van gedetineerden met de media eerder gesignaleerd kan worden en zo nodig maatregelen te treffen. Ik betreur het dat ondanks alle inspanningen niet voorkomen is dat de slachtoffers opnieuw geconfronteerd zijn met het leed dat hen eerder is aangedaan', aldus Dekker.

Categorie:
Provincie: