maandag, 13. november 2017 - 16:20 Update: 13-11-2017 16:27

Scheefwoners zitten middeninkomens in de weg in de vrije sector

Scheefwoners zitten middeninkomens in de weg in de vrije sector
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Vrijesectorhuurwoningen zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet betaalbaar. Dit geldt met name voor de huishoudens met een lager middeninkomen die op basis van hun inkomen vaak net niet meer in de sociale huursector terecht kunnen.

Tussen wal en schip

Zij kunnen daardoor tussen wal en schip raken. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie ‘Middeninkomens op de woningmarkt. Ruimte op een krap speelveld’.

Middeninkomens

De groep middeninkomens is zeer divers en bestaat onder meer uit ouderen, jongeren, alleenstaanden en gezinnen. Zij hebben door wet- en regelgeving en het toewijzingsbeleid van woningcorporaties niet of nauwelijks toegang tot de sociale huursector.

Het PBL heeft de financiële ruimte voor wonen berekend uitgaande van NIBUD-normen. Daaruit blijkt dat zo’n 28% van de middeninkomens geen huur van € 700 of meer kan betalen. In totaal gaat het om 425.000 van de circa 1,5 miljoen zelfstandig wonende huishoudens met een middeninkomen. Het gaat vooral om de lage middeninkomens. Het aanbod aan toegankelijke huurwoningen is voor hen beperkt en lang niet altijd betaalbaar.

Hervorming woningmarkt

Het is de kunst voor beleidsmakers om een goede afweging te maken tussen de maatschappelijke kosten en baten, zowel op korte als op lange termijn en zich daarbij bewust te zijn van de gevolgen voor de middeninkomens. Maatregelen uit het regeerakkoord die kunnen bijdragen aan de verruiming van het aanbod aan betaalbare en toegankelijke huurwoningen voor middeninkomens zijn bijvoorbeeld het stimuleren van aanbod in het vrije huursegment en de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Deze maatregelen hebben echter pas op termijn effect.

De in het regeerakkoord aangekondigde stabilisatie van de maximale hypotheeklening op 100% van de waarde van de woning bestendigt op korte termijn de mogelijkheden in de koopsector voor middeninkomens. Dit biedt echter geen oplossing voor middeninkomens die niet kunnen of willen kopen. 

Om deze groepen in de tussentijd ook meer speelruimte op de huurwoningmarkt te geven, zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals de verlenging van de verruimde toewijzingsmogelijkheden in de sociale huursector. Dit kan middeninkomens helpen om zich ook op korte termijn al vrijer op de huurwoningmarkt te bewegen. Dat kan voorkomen dat sommige huishoudens tussen wal en schip terecht komen.

Categorie:
Provincie: