donderdag, 21. december 2017 - 13:05 Update: 21-12-2017 17:55

Ontslag anti-radicaliseringsadviseur terecht

Nieuwe logo gemeente Amsterdam
Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft terecht geoordeeld dat anti-radicaliseringsadviseur Ait-Taleb plichtsverzuim heeft gepleegd: er was sprake van (de schijn van) belangenverstrengeling. Het besluit van de gemeente om Ait-Taleb te ontslaan, wordt niet opgeschort. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald.

Bezwaarprocedure

Ait-Taleb, die al vanaf 2006 bij de gemeente werkte (sinds 2015 als programmamanager radicalisering), werd medio dit jaar bij de gemeente ontslagen vanwege onder meer (de schijn van) belangenverstrengeling. Ait-Taleb startte een bezwaarprocedure tegen die beslissing. Aan de rechter verzocht zij haar ontslag in de tussentijd op te schorten.

Plichtsverzuim

De rechter doet dat niet: het college van B&W heeft terecht geoordeeld dat sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling en dat deze gedraging plichtsverzuim oplevert. Ook oordeelt de rechter dat de gemeente door in de privé WhatsApp-berichten van Ait-Taleb te kijken geen ongerechtvaardigde inbreuk heeft gemaakt op haar privéleven. Onder meer uit die berichten zou de (schijn van) belangenverstrengeling blijken.

Strafontslag

Of het plichtsverzuim ernstig genoeg was voor strafontslag kan de rechter in deze voorlopige voorziening niet beoordelen. Dat betekent echter niet dat het ontslagbesluit moet worden opgeschort: niet is gebleken dat de financiële situatie van Ait-Taleb zeer prangend is.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)