dinsdag, 20. februari 2018 - 9:22 Update: 20-02-2018 12:15

Meer 50-plussers met motorrijbewijs

Meer 50-plussers op de motor
Foto: Frank Vink
Den Haag

Onder Nederlanders van 50 jaar en ouder is het motorbezit gegroeid. Ook het bezit van een motorrijbewijs nam in deze leeftijdscategorie toe.

In Nederland stonden op 1 januari 2018 ruim 647 duizend motoren geregistreerd op naam van particulieren, 5 duizend meer dan 4 jaar geleden. Het motor(rijbewijs)bezit onder de 50-minners is juist afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Met 272 duizend motoren, 77 motoren per duizend inwoners, was op 1 januari 2018 het motorbezit onder Nederlanders van 50 tot 65 jaar het grootst. Het aantal motoren per duizend inwoners groeide in vier jaar tijd met 8,5 procent. 

Onder personen van 65 jaar of ouder nam het motorbezit per duizend inwoners in die periode met 30 procent toe. Op 1 januari 2018 hebben 21 op de duizend inwoners met deze leeftijd een motor. Onder Nederlanders van 30 tot 50 jaar nam het motorbezit in vier jaar met 12 procent af.

Hoogste motorrijbewijsbezit in Dalfsen

Het motorrijbewijsbezit is het hoogst in Drenthe. Per duizend inwoners hebben hier 143 inwoners een motorrijbewijs. Zeeland volgt met 127 rijbewijsbezitters per duizend inwoners. 

Onder de gemeenten springen het Overijsselse Dalfsen, het Drentse De Wolden en de gemeente Bronckhorst in de provincie Gelderland eruit. Hier hebben respectievelijk 189, 179 en 177 per duizend inwoners een motorrijbewijs. Ook het motorbezit is in Dalfsen hoog (101 motoren per duizend inwoners). Alleen op Ameland is het motorbezit hoger (102 motoren per duizend inwoners). 

In Rotterdam en Amsterdam is het motorrijbewijsbezit het laagst. Hier hebben 55 en 59 per duizend inwoners een motorrijbewijs. De inwoners van deze steden hebben per duizend inwoners 24 en 26 motoren op hun naam staan.

Categorie:
Provincie: