vrijdag, 23. februari 2018 - 12:54 Update: 23-02-2018 13:04

Provincie Zuid-Holland betaalt sterilisatie zwerfkatten platteland

Provincie Zuid-Holland betaalt sterilisatie zwerfkatten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De provincie Zuid-Holland trekt 50.000 euro uit voor het vangen, neutraliseren en weer uitzetten van verwilderde katten en zwerfkatten. Dit gebeurt op voorstel van de Partij voor de Dieren die zeer verheugd is dat haar voorstel is aangenomen, zo laat de partij vrijdag weten.

Platteland 

Via het vangen, neutraliseren en weer uitzetten van verwilderde katten en zwerfkatten (trap, neuter and return: TNR-methode) wordt voorkomen dat de populatie van deze katten op het platteland zich uitbreidt. Deze methode leidt ertoe dat de populatie zich stabiliseert en op termijn afneemt. 

Boerderijen

Als het gaat om weidevogelgebieden of andere natuurgebieden worden de dieren weer uitgezet bij boerderijen, maneges e.d. Ook katten op boerderijen worden gevangen, geneutraliseerd en daar weer uitgezet om vermeerdering van nakomelingen te voorkomen, die mogelijk overlast kunnen geven.

Natuurlijke vijanden 

De provincie geeft opdracht om natuurlijke vijanden als vossen en in het verleden ook verwilderde katten te doden, ook in het belang van de weidevogels maar de Partij voor de Dieren is daar tegen omdat de natuur daardoor nog meer uit balans wordt gebracht. 

Weidevogels

De mens en zijn (economisch) handelen vormen de grootste bedreiging voor de weidevogels.  Door in te zetten op een biodynamische en natuurinclusieve landbouw met bloem- en kruidenrijk grasland, een hoger waterpeil, minder bemesting, veel later maaien en minder gifgebruik, krijgen de weidevogels weer een kans.

TNR-methode 

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Vooral de Stichting Zwerfkatten Nederland zet zich in om Nederland zwerfkattenarm
te maken via de TNR-methode. Onze  partij vindt dat je de natuurlijke vijanden van de weidevogels niet moet doden. Dit is een prima manier om op diervriendelijke wijze de weidevogelstand te verbeteren. Ik ben daarom heel blij met deze aanpak en ook met het feit dat de provincie daar geld voor uittrekt.’