donderdag, 19. april 2018 - 20:33 Update: 19-04-2018 20:50

FNV Finance roept op tot beloningspact in de financiële sector

FNV Finance roept op tot beloningspact in de financiële sector
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

FNV Finance wil met de banken- en verzekeringssector een beloningspact afsluiten dat exorbitante loonsverhogingen en bonussen aan banden legt en “het grote graaien” in de sector laat stoppen.

Afspraken in het beloningspact houden onder andere in dat de salarissen van de topbestuurders moeten stijgen in lijn met de cao-loonsverhogingen van medewerkers in de sector. Ook mag het verschil tussen beloningen van de top, inclusief bonussen, niet meer zijn dan 20 keer het salaris van de laagst verdienende in dezelfde organisatie. 

Onderzoek beloningen topbestuurders

In de vandaag gepresenteerde resultaten van een onderzoek van FNV Finance naar topbeloningen in de financiële sector, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction, worden de uitgangspunten van het beloningspact ruim ondersteund. Zo staat 71% van de Nederlandse bevolking (zeer) negatief tegenover salarisverhogingen van meer dan 25%. Leden van FNV Finance zijn negatiever: 82% is (zeer) negatief over deze verhoging. Zo’n 62% van de Nederlandse bevolking vindt dat salarisverhogingen beperkt mogen stijgen als dit ook geldt voor medewerkers. Van de medewerkers in de sector vindt 69% en 83% van de vakbondsleden van FNV Finance dit een goed plan. Dit gevoel is sterker bij organisaties waar ontslagen vallen. Zo’n 70% van de Nederlandse bevolking is van mening dat salarissen van de bestuurders dan niet mogen stijgen. Het instellen van een maximum van “factor 20” vindt 51% van de vakbondsleden een goed plan, tegenover 38% van werknemers in de financiële sector en 26% van de Nederlandse bevolking. 54% van de Nederlandse bevolking is voor een onafhankelijke, ethische commissie die voorgenomen salarisverhogingen toetst.

Loonstijgingen top versus medewerkers

Gerard van Hees, bestuurder FNV Finance: ‘Nu de economie floreert, hebben we afgelopen periode met banken en verzekeraars zware onderhandelingen moeten voeren om te komen tot zo’n 2% loonsverhoging voor de medewerkers. Dat vervolgens de top van diverse instellingen zichzelf zulke exorbitante loonsverhogingen geeft, is aan medewerkers niet uit te leggen. Zeker wanneer het organisaties betreft die door de Nederlandse belastingbetaler zijn gered of waar mensen bij duizenden tegelijk zijn - en nog steeds worden - ontslagen. Het is tijd om deze topbeloningen aan banden te leggen met harde afspraken met de financiële sector die zich hieraan ook committeert.’

Vertrouwen en werktrots daalt in de sector

De verhogingen schaden het imago van de financiële sector (63%) onder de Nederlandse bevolking. Van deze groep geeft 67% aan minder vertrouwen te hebben in de topbestuurders bij financiële instellingen en 44% heeft ook minder vertrouwen in de medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat 41% van de finance-medewerkers en 68% van de leden van FNV Finance minder trots zijn dat zij werken in de financiële sector. Ook het werkplezier is erop achteruitgegaan. Bij 21% is dit (sterk) verslechterd. Van Hees: ‘Medewerkers lijden onder de stress die deze verhogingen met zich meebrengen. Ze worden aangesproken op verjaardagen en op het schoolplein. Waar men vroeger trots was om te vertellen dat zij bij een bank of verzekeraar werken, houden ze nu vaak hun mond uit angst voor negatieve reacties.’

Uitspraken over ING

81% van de Nederlanders vindt het positief dat de loonsverhoging van ING-topman Ralph Hamers is teruggedraaid, maar het merendeel vindt het jammer dat dit pas is gebeurd onder maatschappelijke druk. Bij slechts 7% is door deze ingreep het vertrouwen hersteld in de financiële bestuurders en de sector in zijn geheel. Van Hees: ‘Vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Het zou de sector sieren de betrouwbaarheid van de sector hoog te agenderen in plaats van routes uit te vinden om de beloningen van zijn bestuurders alsnog te verhogen. Wat ons betreft is het committeren aan het beloningspact van FNV Finance een eerste goede stap.’

Aan het onderzoek deden in totaal ruim 1.700 personen mee. Bestaande uit een representatieve steekproef van 1.079 respondenten in de leeftijd van 18-70 jaar uit het StemPunt-panel van Motivaction en 262 medewerkers uit de financiële sector. Daarnaast zijn 386 vakbondsleden ondervraagd, afkomstig uit het ledenbestand van FNV Finance.

De resultaten zijn gepubliceerd op www.fnv.nl/topbeloningenfinance

Beloningspact

Het beloningspact van FNV Finance wordt de komende periode aangeboden aan het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken. De belangrijkste onderdelen van het beloningspact zijn: 

De salarissen van de topbestuurders stijgen in lijn met de cao-loonsverhogingen van medewerkers.
Instellen "factor 20"; het verschil tussen beloningen van de top mag niet meer zijn dan 20 keer het salaris van de laagst verdienende. 
Interne beloningsverhoudingen zijn leidend en niet externe benchmarks.
Een functiewaarderingssysteem waar ook de top onder valt.