dinsdag, 4. december 2018 - 13:20 Update: 04-12-2018 13:21

Geen sprake van discriminatie bij Haagse schoolfoto's

Geen sprake van discriminatie bij Haagse schoolfoto's
Foto: Pixabay/Jarmoluk
Den Haag

Een Haagse basisschool kan geen discriminatie verweten worden bij het nemen van klassenfoto’s in 2015. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinmsdag in hoger beroep beslist.

Twee zusjes uit een Islamitisch gezin zaten op een openbare basisschool in Den Haag. Op het moment dat de schoolfotograaf langskwam voor de jaarlijkse schoolfoto’s, was het tegelijkertijd de eerste dag van het Offerfeest. De meisjes hadden daarom vrij, waardoor zij niet op de klassenfoto’s staan. De vraag is of zij daardoor zijn gediscrimineerd en om die reden recht hebben op schadevergoeding. De kantonrechtermeende in eerste aanleg dat dit het geval was en stelde de ouders van de meisjes in het gelijk. De school ging hier tegen in beroep.

Het Haagse gerechtshof stelt de school in het gelijk. Het gerechtshof houdt er rekening mee dat de school juist de bedoeling had om de schoolfotograaf na het Offerfeest te laten komen, waardoor deelname aan het Offerfeest voor leerlingen met een Islamitische achtergrond geen beletsel zou vormen om op de foto te gaan. Het Offerfeest bleek in 2015 echter een dag later aan te vangen dan de school aanvankelijk dacht. De school ontdekte dit pas kort van te voren, waardoor het bezoek van de schoolfotograaf niet meer verzet kon worden op deze korte termijn. De school heeft vervolgens alternatieven aangeboden aan de leerlingen die de bewuste dag vrij hadden. Zo is de schoolfotograaf, met inzet van een extra fotograaf, die dag vroeger begonnen (om 08.00 uur). Van die mogelijkheid hebben meerdere Islamitische ouders gebruik gemaakt. Daarnaast zijn door de adjunct-directeur van de school, die amateurfotograaf is, later opnieuw klassenfoto’s gemaakt. Op die nieuwe klassenfoto’s, die gratis ter beschikking zijn gesteld, staan wel alle leerlingen. Door de schoolfotograaf zijn daarna ook nog individuele foto’s van de zusjes gemaakt. De school heeft daarmee voldoende compenserende maatregelen genomen om het gevolg van de onbedoeld ongelukkige uitkomst van de planning te compenseren. Het gerechtshof Den Haag beslist dat onder deze omstandigheden niet kan worden gezegd dat de school de zusjes heeft gediscrimineerd.

Categorie:
Provincie: