donderdag, 24. januari 2019 - 12:56 Update: 24-01-2019 13:01

Uitzendbureau moet vakbonden schade betalen na overnemen werk stakend Jumbo-personeel

Uitzendbureau moet vakbonden schade betalen na overnemen werk stakend Jumbo-personeel
Foto: Openbaar Ministerie
Den Bosch/Veghel

Een uitzendbureau uit Venray moet een schadevergoeding betalen aan de vakbonden FNV en CNV omdat ze werk van stakend personeel overnam bij supermarktketen Jumbo. Dit meldt de rechtbank in Den Bosch donderdag.

Cao naleven

Die keten uit Veghel hoeft zelf niets te vergoeden. De hoogte van de schade wordt in een nadere procedure vastgesteld. De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant bepaalde verder dat Jumbo de cao van 2016-2017 nog steeds moet naleven. 

CAO afgesloten

De supermarktketen uit Veghel sloot jaren geleden een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af met verschillende werknemersorganisaties, onder wie de landelijke vakbonden FNV en CNV. Die cao trad op 1 april 2016 in werking. In januari 2017 ging Jumbo in gesprek met de bonden over verlenging hiervan. Zo ver kwam het echter niet. 

Staking

Toen de onderhandelingen in april 2017 waren vastgelopen, gingen werknemers van distributiecentra van Jumbo in staking. Zij eisten een betere cao. In de tussentijd sprak de supermarktketen met de centrale ondernemingsraad een eigen arbeidsvoorwaardenregeling af. Volgens de supermarktketen kon dit omdat de oude cao per 1 april 2017 was afgelopen. De vakbonden stellen dat daarvan geen sprake is en stapten naar de rechter.

Standpunten

Volgens FNV en CNV kwam het geschil tussen hen en Jumbo op scherp te staan doordat tijdens de stakingen in april 2017 sprake zou zijn geweest van een zogenaamde stakingsbreking door de supermarktketen. De bonden meldden dit bij de arbeidsinspectie. Die inspectie concludeerde dat de stakingen werden gebroken door OTTO, een uitzendbureau uit Venray, door tijdens de stakingen uitzendkrachten aan de supermarktketen te leveren. 

'Besmet werk'

Deze uitzendkrachten deden bij Jumbo zogeheten ‘besmet werk’. Dit betekent dat zij werk overnamen dat was neergelegd door stakend personeel. Volgens de wet is dat niet toegestaan. FNV en CNV stellen dat zowel het uitzendbureau als de supermarktketen daarmee onrechtmatig handelde tegenover de vakbonden en daarom aansprakelijk is voor de geleden schade. Bovendien zou de cao 2016-2017 nog steeds gelden, omdat Jumbo deze niet juist heeft opgezegd.

Betwist 

De supermarktketen en het uitzendbureau betwisten kort gezegd dat het leveren en inzetten van uitzendkrachten tijdens de stakingen in strijd was met de wet. De uitzendkrachten zouden al bij Jumbo hebben gewerkt voordat er sprake was van stakingen, zodat zij hun reguliere werkzaamheden mochten blijven doen. Verder betwisten de supermarktketen en het uitzendbureau dat er grote aantallen extra uitzendkrachten zijn ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden als gevolg van de staking. Zij willen dan ook niet opdraaien voor eventueel geleden schade. Daarnaast stellen ze dat hun nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling mocht worden afgesloten omdat de oude cao was geëindigd.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat het uitzendbureau de wet overtrad, omdat zij 8 uitzendkrachten leverde voor ‘besmet werk’. Deze uitzendkrachten namen werk over dat door stakers was neergelegd. Hiermee handelde het uitzendbureau onrechtmatig tegenover de vakbonden. De supermarktketen deed dit volgens de rechter niet. De betreffende wet geldt namelijk alleen voor degene die de arbeidskrachten levert, niet voor de werkgever waar wordt gestaakt.  Al met al is het uitzendbureau aansprakelijk voor de geleden schade. De vakbonden stellen dat zij onder meer reputatieschade en schade voor tevergeefs gemaakte kosten hebben geleden, voorlopig begroot op 500.000 euro. De rechter verwijst voor het vaststellen van de exacte hoogte van de schade naar een aparte procedure bij de Staat.

Huidighe CAO geldig

Verder bepaalt de rechter dat de cao die is afgesloten voor 2016-2017, nog steeds geldt. Uit de wet volgt namelijk dat een cao die voor bepaalde tijd is gesloten telkens voor gelijke tijd wordt verlengd, tenzij er wordt opgezegd of in de cao anders is bepaald. Dit is hier niet aan de orde. In deze cao is niet duidelijk beschreven wat er na 1 april 2017 gebeurt. Daarom mocht Jumbo er niet vanuit gaan dat de cao vanaf dat moment was geëindigd. Ook omdat er geen opzegging is geweest, geldt de cao nog altijd. Jumbo moet deze cao dan ook naleven, oordeelt de rechter.

Categorie:
Provincie: