donderdag, 28. februari 2019 - 15:35 Update: 28-02-2019 15:40

Lidl mag Kordaat biertje blijven verkopen, Grolsch verliest rechtszaak

grolsch-bier-krat-been
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

De voorzieningenrechter in Rotterdam heeft vandaag de vorderingen van bierfabrikant Grolsch tegen Lidl afgewezen. Grolsch vindt dat Lidl met het biertje Kordaat inbreuk maakt op haar merkrechten. De naam Kordaat en het door Lidl gebruikte beeldmerk voor Kordaat zouden teveel lijken op de naam Kornuit en het door Grolsch voor dat bier gebruikte beeldmerk. Grolsch wil daarom dat Lidl het Kordaatbier uit de handel neemt.

Verwarring

De vraag die de voorzieningenrechter moest beantwoorden is of er sprake is van verwarringsgevaar. Daar is sprake van wanneer het publiek producten of merken met elkaar kan verwarren en wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten.

Overeenkomsten maar ook duidelijke verschillen

In auditieve zin lijken de beide biernamen enigszins op elkaar. Ze beginnen beide met ‘kor’ en eindigen op ‘t’. Maar door het verschil in letters waarop de klemtoon ligt is te weinig overeenstemming om voor een gevaar van verwarring te zorgen. Daarnaast zijn er niet voldoende visuele overeenkomsten in de beeldmerken van Kornuit en Kordaat die een gevaar voor verwarring met zich meebrengen. 

Geen inbreuk

De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een inbreuk. De vorderingen tot het treffen van voorlopige voorzieningen zijn daarom afgewezen. De voorzieningenrechter geeft altijd een voorlopig oordeel. Alleen in een bodemprocedure wordt een definitief oordeel gegeven.

Categorie:
Provincie: