woensdag, 27. maart 2019 - 18:07 Update: 27-03-2019 18:11

Nieuw leerplatform Statenleden en waterschapsbestuurders

leerplatformstatenledennl
Foto: Min. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag

Met het nieuwe www.leerplatformstatenleden.nl kunnen de honderden nieuwe Statenleden die donderdag worden geïnstalleerd zich snel inwerken voor het Statenlidmaatschap, onafhankelijk van tijd en plaats. dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag.

E-learning modules

Waterschapsbestuurders kunnen terecht op leeromgeving.uvw.nl. Het platform biedt e-learning modules over hoe provincies en waterschappen werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. Ook vinden Statenleden en waterschapsbestuurders er nog andere instrumenten die hen ter beschikking staan. De platforms worden betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijleren

Statenleden houden vaak veel ballen tegelijk in de lucht. Hun gewone baan, het werk voor Provinciale Staten en andere verantwoordelijkheden. “Een goed initiatief,” vindt minister Ollongren (BZK) de e-modules. “Zo komen ook nieuwe Statenleden en waterschapsbestuurders beslagen ten ijs. Ze spelen een belangrijke rol in dit tijdperk van de energietransitie tot de krappe woningmarkt. Snel op vlieghoogte komen, is belangrijk. Met dit platform kun je bijleren wanneer het jou zelf uitkomt.” Op de nieuwe platforms kunnen ze op een interactieve manier kosteloos actuele informatie en verdiepende kennis opdoen wat voor hun Staten- of waterschapswerk van belang is. 

Digitaal

Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu): “Vanuit de beroepsvereniging voor Statenleden vinden we het belangrijk dat alle 570 Statenleden in Nederland op een goed voorbereide manier hun werk kunnen doen. Dat geldt niet alleen voor nieuwgekozen volksvertegenwoordigers maar ook voor de zittende. Het digitaal leerplatform brengt een schat van kennis met zich mee en tips vanuit de praktijk. Hierdoor word je als Statenlid nog beter in staat gesteld om je belangrijke rol als kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger in te vullen.”

Waterschappen

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Voor bestuursleden van Waterschappen is het van belang om goed op de hoogte te zijn en te blijven van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en wat die betekent voor het waterschap. Met deze interactieve e-learning bieden we onze bestuurders de mogelijkheid om continu te professionaliseren en zich te verdiepen in onderwerpen waarvoor ze aan de lat staan. Op deze manier zijn ze nog meer voorbereid om hun rol goed uit te voeren en waar ze kunnen werken aan een krachtig waterschapsbestuur.”

De modules blijven groeien

De modules ‘Hoe werkt een provincie/waterschap’, ‘Rollen en Instrumenten’, ‘Financiën’ en de module ‘Omgevingswet’ zijn vanaf vandaag beschikbaar voor Statenleden. In juni komen er meer e-learning modules beschikbaar voor Statenleden, bijvoorbeeld op het gebied van Energietransitie, Integriteit en Infrastructuur & Mobiliteit. Het opleidingsaanbod wordt dit jaar nog verder aangevuld en geactualiseerd.

De leerplatforms voor Statenleden en waterschapsbestuurders zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Statenlidnu, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Griffiers en in samenwerking met het IPO. Ze worden betaald door het ministerie.

Categorie:
Provincie: