vrijdag, 5. april 2019 - 21:08

Politie voert controles uit vanuit touringcar

Politie voert controles uit vanuit touringcar
Foto: Politie
Oost-Brabant

De afgelopen week controleerden de politie op de Oost-Brabantse wegen vanuit een touringcar intensief op smartphonegebruik door weggebruikers. De noodzaak van dergelijke controles lijkt zich te hebben bewezen. In vijf dagen tijd bekeurden men bijna vijfhonderdvijftig bestuurders. Ook deze vijfde dag werden weer ruim honderd bestuurders beboet.

Het is ook niet alléén een van de grootste ergernissen in het verkeer, maar het is ook nog gewoon heel gevaarlijk. Daarom controleerde de politie extra op afleiding tijdens het rijden. En dat deden ze in navolging van andere politie-eenheden op een bijzondere, maar effectief gebleken manier; vanuit een touringcar. In een touringcar zit je hoog en daardoor kunnen agenten in auto’s kijken en bovendien ook vrachtwagenchauffeurs controleren. De bus werd gevolgd door agenten in onopvallende auto’s. Als er een (vrachtwagen)chauffeur met zijn smartphone achter het stuur zat, gaven ze dit door en die persoon werd dan door de agenten staande gehouden en bekeurd; in vijf dagen bijna vijfhonderdvijftig keer.

Reactie gedeputeerde Van der Maat

Dat niet iedereen zich altijd aan de verkeersregels houdt is duidelijk, maar dit enorme aantal betrapte smartphonegebruikers verrast ook gedeputeerde mobiliteit van de Provincie Noord-Brabant, Christophe van der Maat: “Wij kunnen als overheden nog zo stevig investeren in veilige infrastructuur, gedragscampagnes en verkeerseducatie. Iedereen weet dat je je tijdens het rijden niet af moet laten leiden. Maar deze resultaten maken duidelijk dat mensen hardleers zijn en het blijkbaar toch noodzakelijk is dat de politie controleert en bekeurt om weggebruikers duidelijk te maken dat ze zelf de belangrijkste rol spelen om het verkeer in Brabant veiliger te maken.”

Bijvangst

Tijdens de controledagen richtte de politie in het bijzonder op het gebruik van de smartphone, maar ook andere ergerlijke verkeersovertredingen werden bekeurd. Ze traden op tegen bumperklevers, snelheidsovertreders en bestuurders die een inhaalverbod of een doorgetrokken streep negeerden. Maar ook bekeurden men rechts inhalen, onnodig links rijden en het oneigenlijk gebruik van de vluchtstrook. Tenslotte werd ook een rijbewijs ingevorderd omdat deze onvoldoende rijvaardigheid toonde.

Verspreid

De touringcar reed verspreid over de controleweken door heel Brabant en Zeeland, waarbij de controles de afgelopen week vooral in het oosten van de provincie plaatsvonden. De komende week ligt de focus meer op West-Brabant en Zeeland. De controles meerdere keren worden uitgevoerd tot het einde van het jaar.

 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: