vrijdag, 14. juni 2019 - 19:40

Nieuwe strategie bestrijding muskusratten

Foto van muskusrat
Foto: fbf
Den Haag

Muskusratten worden tot aan de landsgrens teruggedrongen. Dat heeft de Unie van Waterschappen tijdens de ledenvergadering op 14 juni besloten. De nieuwe bestrijdingsstrategie minimaliseert het risico op graafschade in dijken en oevers. Zo blijft de waterveiligheid verzekerd.

Beter voor biodiversiteit

“Uit uitvoerig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze bestrijding van muskusratten een positief effect heeft op de biodiversiteit,” zegt Patrick Poelmann, voorzitter van de bestuurlijke Commissie Muskus- en Beverratten. Muskusratten behoren tot de top 5 van dieren met de grootste impact op ecosystemen. Ze eten planten zoals riet en lisdodde weg, waardoor ze de biodiversiteit aantasten.

Nederland muskusratvrij

In de oude strategie werd de populatie muskusratten ‘laag’ gehouden, met een landelijke doelstelling van niet meer dan 15 muskusratvangsten per 100 kilometer watergang. Met de nieuwe aanpak willen de waterschappen het binnenland van Nederland muskusratvrij krijgen. Het duurt ongeveer 12 tot 15 jaar om dat te bereiken.

Blijvende controle

Met name de instroom van muskusratten uit Duitsland is hoog. “Om te voorkomen dat de muskusratten terugkeren, moeten we langs de landsgrens muskusratten blijven vangen. Met innovaties, zoals speuren in het water door middel van eDNA, kunnen we muskusratten sneller en eenvoudiger vangen,” vertelt Poelmann. Ook zal er in de toekomst gecontroleerd moeten blijven worden op de aanwezigheid van muskusratten in het binnenland.

Diervriendelijker

De verwachting is dat de kosten van deze muskusratbestrijding op termijn lager zijn dan met de oude aanpak. De waterschappen gaan aan de slag met een landelijk aanpak om de bestrijding ook effectiever en diervriendelijker te maken.

Categorie:
Provincie: