dinsdag, 30. juli 2019 - 9:55 Update: 30-07-2019 10:31

NVIC: meer meldingen van gezondheidsklachten na lachgasgebruik

meer meldingen, gezondheidsklachten, gebruik, lachgas
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Het aantal meldingen van gezondheidsklachten na gebruik van lachgas bij personen van 13 jaar en ouder steeg van 13 in 2015 en 48 in 2017 naar 54 in 2018.

Deze stijging zet door: alleen al in de eerste helft van 2019 werden 67 gevallen gemeld. Opvallend is dat vaker sprake is van langdurig gebruik en het gebruik van extreme hoeveelheden (meer dan 50 ballonnen of patronen). Veel voorkomende klachten waren misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid, maar daarnaast ook pijn op de borst, een verminderd zicht, verwardheid en angst. Dit meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht, in hun jaaroverzicht over 2018. 

Diverse gebruikers (veelal jongvolwassenen tot 30 jaar) hadden last van tintelingen of een verdoofd gevoel in de armen en/of benen. Deze klachten kunnen wijzen op een vitamine B12 tekort, dat kan ontstaan door overmatig lachgas gebruik. Neurologische klachten wordenmeestal na langdurig gebruik gezien, maar kunnen ook voorkomen na éénmalig gebruik van een grote hoeveelheid lachgas. Het NVIC vindt de stijging van het aantal lachgasmeldingen een zorgelijke ontwikkeling.

Het NVIC is de nationale vraagbaak voor huisartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners bij acute vergiftigingen.

Categorie:
Provincie: