vrijdag, 6. september 2019 - 17:15 Update: 06-09-2019 17:35

Rijbewijs 75-plusser wordt tijdelijk met maximaal één jaar verlengd

Foto van rijbewijs auto motor | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Infrastructuur en Waterstaat, ingestemd met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen. Daarmee wordt een tijdelijke verlenging mogelijk van de geldigheid van het rijbewijs van 75-plussers. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag bekendgemaakt.

Tijdige aanvraag verlenging

'Het gaat om mensen die bij het CBR tijdig de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs hebben ingediend, maar waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen of al is verlopen door de lange wachttijden bij het CBR', aldus het ministerie. Minister Van Nieuwenhuizen wil deze aanpassing zo snel mogelijk doorvoeren. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling vanaf 1 december 2019 kan ingaan. 

Code in Rijbewijsregister

Met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) regelt het kabinet dat de groep oudere bestuurders tot maximaal één jaar na indiening van verzoek tot verlenging van het rijbewijs bij het CBR, mag doorrijden. Deze mensen behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister zet de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat iemand onder de nieuwe tijdelijke regeling valt. 

Tijdelijk ruimte bij CBR

Door de regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Ook ontstaat er tijdelijk ruimte bij het CBR om met prioriteit aan de slag te gaan met de groep mensen die zich vanwege een medische aandoening meldt bij het CBR en komt er meer ruimte vrij voor het afhandelen van bijvoorbeeld verzoeken van examenkandidaten en beroepschauffeurs. 

Aantal voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden aan de regeling. Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling, een verlenging hebben aangevraagd en de gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. In het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling niet voor mensen die beperkende rijbewijscodes hebben vanwege een medische achtergrond.  De 75 plussers die in aanmerking komen voor de tijdelijke regeling, moeten voor de definitieve verlenging van hun rijbewijs alsnog medisch worden gekeurd.

AMvB

Het kabinet stuurt de AMvB naar de Tweede en Eerste Kamer met het verzoek om niet de gehele voorhangperiode van vier weken te hoeven afwachten voordat het voorstel naar de Raad van State wordt gestuurd. Dit om te zorgen voor een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding in het belang van de mensen waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen of verlopen is. Het CBR en de RDW zijn bezig om hun systemen klaar te maken voor de praktische uitvoering van de tijdelijke regeling.

Categorie:
Provincie: