dinsdag, 22. oktober 2019 - 19:41 Update: 22-10-2019 19:43

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen in zonne-energie

zonnepanelen-snelweg
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Haarlem

De provincie Noord-Holland investeert 4,5 miljoen euro in zonne-energieprojecten. 'Dit geld wordt in de eerste plaats gebruikt om meer zonne-energie op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken', zo heeft de provincie bekendgemaakt. Daarnaast wordt gekeken hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt langs provinciale wegen en fietspaden, bij provinciale bruggen en tunnels en op de eigen gebouwen van de provincie.

Zonnepanelen in de vangrail

'De energietransitie stelt ons voor een flinke opgave, met een hoge urgentie. De lusten en lasten moeten eerlijk worden verdeeld,' vindt gedeputeerde Klimaat en Energie Edward Stigter. 'Wij leveren daarom niet alleen een financiƫle bijdrage aan projecten van anderen, maar kijken ook hoe we onze eigen wegen, fietspaden en gebouwen kunnen inzetten om onze doelen voor zonne-energie te halen.'

Daken en gevels

Op bedrijfsdaken is nog heel veel ruimte voor zonne-energie. Pas op 4% van de bedrijfspanden liggen nu zonnepanelen. De provincie gaat bedrijven helpen om de subsidies die zij van het Rijk hebben gekregen zo effectief mogelijk te gebruiken. Ook wordt in kaart gebracht welke bedrijven(terreinen) geschikt zijn voor grootschalige zonne-energiemogelijkheden. Samen met landbouworganisatie LTO, netbeheerder Liander en gemeenten worden ook de mogelijkheden van agrarisch vastgoed in de provincie geĆÆnventariseerd.

Zonnecellen op gevels

Zonne-energie kan op veel meer plekken dan alleen op daken. Zo zijn er systemen in ontwikkeling voor zonnecellen op gevels, in ramen, boven parkeerplaatsen en op kassen. Als provincie willen we deze vorm van innovatief meervoudig ruimtegebruik stimuleren, omdat hiermee extra opwekpotentieel ontstaat. Ook onderzoeken we of zonneakkers in de Schipholregio een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de ganzenoverlast.

Bermen en geluidsschermen

De provincie wil ook haar eigen infrastructuur en gebouwen inzetten om duurzame energie op te wekken. Het gaat bijvoorbeeld om de toepassing van zon-geluidsschermen en zon-geleiderails. Daarnaast is ruimte voor zonnepanelen op bermen en taluds van provinciale wegen. Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het energiezuinig maken van de Waterwolftunnel en het Steunpunt Weg & Waterhuis De Langebalk in Heerhugowaard. Daarbij wordt ook zonne-energie ingezet.

Categorie:
Provincie: