zondag, 3. november 2019 - 11:38 Update: 03-11-2019 15:25

Nederlander wil meer voor vlees betalen bij lagere prijs groenten

Foto van vleesschap supermarkt
Foto: SXC
Amsterdam

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking (52%) steunt een voornemen van de TAPP Coalitie dat aanstaande maandag wordt gepresenteerd aan de Tweede Kamer voor een ‘eerlijke vleesprijs’ in combinatie met een verlaging van de btw op groenten en fruit naar 5%.

Van de VVD stemmers is zelfs 62% voorstander, bij CDA en CU/SGP is dit 54%. D66 stemmers zijn voor 55% voorstander van het plan, bij PvdA 62%, PvdD 59%, SP 51% en GroenLinks 74%. 18% is tegen. Dit blijkt uit een representatieve enquête van DVJ Insights onder 1.000 Nederlanders in opdracht van de TAPP Coalitie.

De Stichting TAPP Coalitie (True Animal Protein Price Coalition) zet zich in voor een ‘true price’, een eerlijke prijs, inclusief milieukosten op producten zoals vlees en zuivel. Volgens een doorrekening van het Klimaat Akkoord door Planbureau voor de Leefomgeving PBL blijkt dat minder vlees eten tot het afgesproken niveau in het Klimaat Akkoord (circa 40%) meer broeikasgassen reduceert dan de klimaat- opgave in de gebouwde omgeving (zonder aardgas). Het Klimaatakkoord voor de landbouw heeft als doel een 40% lagere vleesconsumptie en een fors hogere consumptie van plantaardige eiwitten1.

De TAPP Coalitie wordt gesteund door bedrijven en organisaties op het gebied van landbouw, milieu, dierenwelzijn en gezondheid. Uit de enquête blijkt dat het voornemen van de Stichting op steun kan rekenen van de meerderheid van de bevolking. Met name goedkopere groenten, fruit, aardappelen en vleesvervangers en een beter financieel perspectief voor de Nederlandse boeren in de vorm van 600 miljoen euro per jaar voor investeringen in duurzaamheid en dierenwelzijn, spreekt mensen aan (respectievelijk 75% voor goedkopere groenten en 70% voor landbouwsubsidies). Als de opbrengst van een ‘eerlijke vleesprijs’ niet wordt gebruikt om boeren te steunen in de grote opgaven voor milieu, klimaat, stikstof, natuur en dierenwelzijn en om gezondere voedingsmiddelen goedkoper te maken, zakt de steun voor een eerlijke vleesprijs tot onder de 50% van de bevolking. Nederlanders willen graag dat groenten en fruit naar een superlaag btw tarief gaan van 5% (EU-minimum), nadat deze producten sinds het jaar 2000 40% duurder zijn geworden.

Ook willen zij dat producten met een duurzaam keurmerk en gezonde volkorenproducten en dranken in het superlage btw tarief komen. Bovendien staat 86% van de Nederlanders neutraal of positief tegenover prijsaanpassingen door supermarkten met goedkopere gezondere producten zoals groenten en fruit en duurder vlees. Bijna 4 op de 5 (79%) Nederlanders geeft aan dat zij bereid zijn 25% minder vlees te eten als men financieel wordt beloond (gemiddeld 47 euro per maand). Kiezers van CDA, CU, PvdA en GL doen dit al vanaf 15-20 euro per maand, kiezers van VVD en D66 doen dit pas bij 60-80 euro en PVV-ers vanaf 29 euro, FvD-stemmers 210 euro.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):