dinsdag, 12. november 2019 - 10:41

ACM doet onderzoek naar warmteleveranciers zonder vergunning

Radiator
Foto: Pixabay
Den Haag

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar warmteleveranciers die ten onrechte zonder vergunning warmte leveren. De ACM heeft signalen ontvangen van warmteklanten die zich afvroegen of hun leverancier de juiste papieren heeft. Klanten van deze warmteleveranciers zijn mogelijk onvoldoende beschermd bij bijvoorbeeld storingen, financieel wanbeheer door de leverancier of te hoge warmtetarieven.

Henk Don, bestuurslid van de ACM: 'Warmte speelt in de energietransitie een belangrijke rol. Warmteklanten hebben recht op consumentenbescherming, net zoals dat bij consumenten van elektriciteit en gas het geval is. De ACM wil dan ook dat alle warmteleveranciers zich aan de regels houden. Daarvoor zijn we nu een onderzoek gestart.'

Als een warmteleverancier aan meer dan 10 kleinverbruikers warmte levert én meer dan 10.000 gigajoules warmte per jaar levert, heeft een warmteleverancier een vergunning van de ACM nodig. Voor warmteleveranciers met een vergunningplicht gelden extra regels, maar ook warmteleveranciers zonder vergunningplicht moeten zich aan de Warmtewet houden.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):