woensdag, 20. november 2019 - 12:30 Update: 20-11-2019 12:48

Al 35 kerken rood op #RedWednesday

kerken, rood, #redwednesday, kerk in nood
Foto: Kerk in Nood
Den Bos

Op woensdag 27 november worden in heel Nederland kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen.

#RedWednesday is een dag voor mensen van alle geloven en zonder geloof om aandacht te vragen voor Christenen en anderen die om hun geloof vervolgd of onderdrukt worden. 

Nederlandse kerken

Inmiddels kleuren zo'n 35 kerken in Nederland rood, van Texel tot Maastricht. Ook worden Heilige Missen en vespervieringen gehouden. Kijk onderaan deze mail voor het overzicht van een kerk bij u in de buurt!  De kerken doen mee aan de wereldwijde actie #RedWednesday op initiatief van Kerk in Nood, een katholieke hulporganisatie die zich onder meer inzet voor vervolgde christenen. 

Wereldwijde actie

Wereldwijd worden op 27 november bekende gebouwen in het rood verlicht. De afgelopen jaren werden al de kanalen van Venetië, de Sacre Coeur basiliek in Parijs, het Cristo Redentor beeld in Rio de Janeiro en de Sagrada Familia in Barcelona rood gekleurd. In Groot-Brittannië zal dit jaar de kathedraal van Westminster gekleurd zijn. 

Toename vervolging om geloof

Volgens een recent rapport van Kerk in Nood is de vervolging omwille van geloof de laatste twee jaar verder toegenomen. Directeur Peter Broeders: “De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof. Helaas constateren we wereldwijd steeds meer van dergelijke schendingen, waarvoor amper aandacht is in ons land.”

Bewustwording

Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen - vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. #RedWednesday presenteert de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen.

Categorie:
Provincie: