dinsdag, 10. december 2019 - 22:00 Update: 10-12-2019 22:11

OM eist boete voor gebruik rubberkorrels op kunstgras sportveld

kunstgras-rubbergranulaat
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) eist voor de rechtbank in Rotterdam een boete van 10.000 euro, waarvan 5000 euro voorwaardelijk. 'Rubbergranulaat in de bodem leidt tot verhoogde concentraties zink, kobalt, PAK’s en minerale olie, waarvan effecten zijn te verwachten op het ecosysteem.'

Verontreiniging en aantasting

'Deze zaak gaat om verontreiniging en aantasting van de bodem door het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras sportvelden,' zei de officier van justitie dinsdag op zitting tegen een beheerder van twee kunstgrasvelden bij een voetbalclub in het oosten van het land.

Bodembescherming

Het onderzoek door de politie startte na een aangifte door Recycling Netwerk in september 2017. Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat de beheerder van de sportvelden onvoldoende heeft gedaan om vervuiling van de omgeving van de kunstgrasvelden met rubbergranulaat tegen te gaan. Hiermee is volgens het OM de wet bodembescherming overtreden. Volgens die wet heeft de beheerder een zorgplicht om te voorkomen dat rubbergranulaat afkomstig van die velden de omgeving vervuilt en als die vervuiling toch optreedt die zoveel mogelijk op te ruimen of te beperken.

Schoonloopvoorzieningen

Verbalisanten van de politie troffen bij meerdere controles de rubberkorrels aan in de bermen rondom de velden, tot op ongeveer 10 à 15 meter afstand van de kunstgrasvelden. De velden hadden geen kantplanken en bij de uitgangen van de velden waren geen schoonmaakborstels. Schoonloopvoorzieningen waren er wel, maar die bleken niet goed onderhouden te worden. Dat terwijl de exploitant wist dat het gebruik van de kunstgrasvelden verontreiniging en aantasting door rubbergranulaat van de bodem rondom die velden met zich kon brengen.

RIVM

Dit heeft geleid tot verontreiniging van de bodem. Er was sprake van vermenging van rubbergranulaat -bodemvreemd, synthetisch materiaal- met de bodem. Milieukundig wordt deze vermenging geschaard onder verontreiniging van het milieu door microplastics, waarvan RIVM ( link rapport verkenning milieu-effecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden) heeft gesteld dat er nadelige effecten zijn te verwachten op het ecosysteem.

Strafeis

De officier spreekt van strafbare gedragingen: 'In deze zaak niet gaat om een eenmalig incident, maar een structureel langdurig tekortschietende naleving van de zorgplicht. Per kunstgrasveld is berekend dat er ongeveer 30 autobanden per jaar verdwijnen in de bermen van velden.' Het betreft een diffuse verspreiding van kleine deeltjes, aldus de officier: 'Daarnaast heeft het verontreinigen van de bodem met rubbergranulaat ecologische gevolgen die niet of zeer lastig ongedaan gemaakt kunnen worden,' zei de officier. Hij eist een boete van 10.000 euro, waarvan 500 euro voorwaardelijk als stok achter de deur. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Categorie:
Provincie: