maandag, 29. juni 2020 - 9:33

Hogere straf voor mensensmokkel

Hamer rechtbank
Foto: PX
's Hertogenbosch

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 36-jarige man uit Frankrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Hij wordt beschuldigd van het smokkelen van 4 personen, waarvan 1 minderjarige. Het hof komt daarmee tot een hogere straf dan de rechtbank Limburg, die hem een gevangenisstraf van 3 jaar oplegde.

Politiecontrole

Op 4 juli 2019 hield de politie een controle in Venlo. De man werd staande gehouden en toen bleek dat er ook nog 4 andere personen in zijn auto zaten. Zij gaven aan geen paspoort bij zich te hebben en konden duidelijk maken dat ze uit Vietnam kwamen. Ze gaven aan dat ze door iemand naar Europa waren gebracht om te werken op Vietnamese markten in onder andere Berlijn. De man, die hun chauffeur was, gaf aan hen niet te kennen.

WhatsAppgesprekken

De man zei dat een Vietnamese vriend hem had gevraagd of hij af en toe mensen mee wilde nemen van Berlijn naar Frankrijk. De man heeft dat gedaan en kreeg toen het nummer van een andere persoon die hem – naar eigen zeggen – voorzag van 2 tot 4 passagiers naar Parijs. Hij verklaart dat hij nooit geweten heeft dat de personen die hij vervoerde illegaal in Europa verbleven. Uit WhatsAppgesprekken tussen de man en anderen maakt het hof echter op dat het om een organisatie gaat die personen uit Vietnam haalt en laat werken op markten in Berlijn. De verklaringen van de vier personen die bij de verdachte in de auto zijn aangetroffen, zijn schokkend en doen denken aan moderne slavernij, aldus het hof.

De man wist volgens het hof heel goed waar hij mee bezig was. In de WhatsAppgesprekken wordt door de man gesproken over hoe alle leden uit handen van de politie en uit de gevangenis konden blijven. Hij benaderde de smokkelorganisatie meer dan eens zelf met de vraag of er nog ‘reisjes’ gemaakt moesten worden.

Strafverzwarende omstandigheden

Het hof weegt in strafverzwarende zin mee dat de man in 2018 in Duitsland is veroordeeld voor de hulp aan buitenlandse personen bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf. Die veroordeling heeft hem er niet van weerhouden zich opnieuw schuldig te maken aan mensensmokkel. Uit de eerder genoemde WhatsAppgespreken bleek dat hij zelfs bezig was om een nieuwe transportlijn op te zetten vanuit Roemenië.

Het hof legt een gevangenisstraf op van 4 jaar en komt daarmee tot een hogere straf dan de rechtbank Limburg. De man heeft met zijn optreden als chauffeur een verwerpelijke en mensonterende praktijk in stand gehouden en misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van de gesmokkelde personen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):