donderdag, 16. juli 2020 - 17:00

Tippelzone Nijmegen onder voorwaarde weer open

tippelzone
Foto: fbf
Nijmegen

De tippelzone en de huiskamer aan de Nieuwe Markstraat in Nijmegen kunnen vrijdag 17 juli weer open onder strenge voorwaarden. De tippelzone was vanaf 13 maart gesloten vanwege de uitbraak van corona, gelijk aan de sluiting van seksinrichtingen in het hele land.

Door de GGD is een gezondheidsprotocol goedgekeurd, waarmee de straatsekswerkers en hun klanten het risico op een coronabesmetting tijdens het contact in de afwerkloods zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ze zijn zelf verantwoordelijk om volgens dit protocol te handelen. Voorafgaand aan de opening op vrijdag aanstaande zorgt Iriszorg voor het informeren van de sekswerkers over het gezondheidsprotocol.

Er is  begeleiding in de huiskamer op de tippelzone. Het gaat immers om vrouwen in een kwetsbare positie, waardoor het belangrijk is om te monitoren of zij voldoende in staat blijken het gezondheidsprotocol te hanteren. Blijkt dat niet het geval, dan houden we de mogelijkheid achter de hand om de tippelzone vanwege het besmettingsgevaar opnieuw weer te sluiten.

Buiten de afwerkloods zullen politie en gemeentelijke BOA’s op de tippelzone handhaven op de anderhalvemeternorm. Dat doen ze op basis van de richtlijnen van de regionale noodverordening. IrisZorg ziet toe op handhaving van de coronamaatregelen in de huiskamer van de tippelzone. Sekswerkers met klachten kunnen gedurende de coronatijd terecht bij de GGD.

De gemeente Nijmegen werkt aan een zorg- en herstelplan voor de vrouwen op de tippelzone, in samenwerking met Iriszorg en GGD. Het voornemen is om op termijn de tippelzone te sluiten. Hiervoor is een traject gestart om te komen tot een zorgaanpak waarbij aandacht is voor vrouwen die een pasje hebben en geoorloofd werken op de tippelzone, maar ook voor vrouwen die niet over een pasje beschikken, maar wel bekend zijn bij de hulpverlening.

Categorie:
Provincie: