donderdag, 1. oktober 2020 - 22:02 Update: 02-10-2020 8:27

KLM ook akkoord met piloten en biedt herstructureringsplan aan

KLM-piloten-vliegtuig
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol/Amstelveen

Donderdag heeft KLM het herstructureringsplan aan het Ministerie van Financiën gestuurd. Het overhandigen van dit herstructureringsplan was een belangrijke voorwaarde bij de overheidslening en garantiestellingen van in totaal €3,4 miljard.

Ergste crisis in 101-jarige bestaan

In dit plan staat hoe KLM uit de ergste crisis in het bijna 101-jarige bestaan wil komen en welke invulling KLM geeft aan de voorwaarden die de overheid heeft gesteld. Het plan ligt nu ter beoordeling bij het ministerie. 

Mijlpaal

Het overhandigen van dit plan is daarmee een heel belangrijke mijlpaal. Op inhoud bevat het plan verschillende ingrediënten zoals herijking van de strategie, kostenbesparingsinitiatieven, financiële aspecten en de invulling van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM’ers.

Organisatie aangepast vanwege COVID-19

Het startpunt van het herstructureringsplan is dat het KLM-businessmodel nog steeds valide en waardevol is, maar er nadrukkelijk wel ingrijpende en structurele acties nodig zijn om KLM ook in de toekomst weer succesvol te laten zijn. Door de effecten van COVID-19 maakt KLM zich klaar voor een langere periode met minder vluchten. De organisatie wordt kleiner, goedkoper, duurzamer, zuiniger en efficiënter.

Leningenpakket via de overheid

Vanwege het belang van KLM voor de Nederlandse economie en samenleving, heeft KLM dankzij de Nederlandse overheid toegang tot een leningenpakket. Hieraan verbindt de overheid voorwaarden. Een van de voorwaarden voor de financiering is dat KLM-medewerkers een bijdrage leveren aan de herstructurering van KLM door in te leveren op arbeidsvoorwaarden door middel van een inkomensafhankelijke (staffel) arbeidsvoorwaardelijke reductie van tot 20%. Deze voorwaarden gelden gedurende de looptijd van de lening.

Overeenstemming op hoofdlijnen met alle vakbonden

Over de invulling hiervan voor de periode tot in/eind 2022 is op dit moment overeenstemming op hoofdlijnen bereikt met alle vakbonden van het grond-, cockpit- en cabinepersoneel. Bij het domein Cabine gaat het om VNC en FNV Cabine en bij het domein Grond om FNV Luchtvaart, CNV, De Unie, VKP en NVLT. Bij het domein Cockpit gaat het om de VNV.

Reductie van 15% van de beïnvloedbare kosten

Een van de andere voorwaarden die de overheid stelt, is een reductie van 15% van de beïnvloedbare kosten. Er zijn adviesaanvragen gemaakt voor de Ondernemingsraad om de KLM-organisatie te verkleinen en verder te vereenvoudigen. Daarnaast liggen er meer dan 70 initiatieven die vooral de externe kosten zullen verlagen. Onder andere door uitfasering van leasevliegtuigen en de inzet van een efficiëntere vloot zullen belangrijke besparingen worden behaald. Ook met leveranciers en ketenpartners wordt gesproken om een bijdrage te leveren. 

4.500 minder werknemers

Ten aanzien van de arbeidskosten heeft KLM al een besparing gerealiseerd door reductie van het aantal arbeidsplaatsen. Door reeds genomen maatregelen, zoals het niet vernieuwen van tijdelijke contracten (1.500) en de Vrijwillige Vertrekregeling (2.000) is en wordt de omvang van KLM al kleiner. Aan het eind van het jaar zal KLM zo’n 4.500 collega’s minder in dienst hebben dan voor COVID-19.

Verdere reducties

Verdere reducties zijn helaas niet uit te sluiten gezien de omvang en diepte van de crisis. KLM heeft met grond- en cabinebonden ook overeenstemming bereikt over het sociaal plan. Voor het domein Cockpit voorzien bestaande cao-afspraken hier reeds in. Daarnaast zal KLM de Vrijwillige Vertrekregeling bij bepaalde afdelingen/divisies weer gericht openstellen om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.  

Ambitieus

De KLM Ondernemingsraad heeft 37 adviesaanvragen besproken en geëvalueerd. Het herstructureringsplan is ambitieus en de druk naar 1 oktober was hoog. De constructieve aanpak van medezeggenschap en Ondernemingsraad verdient alle lof. Het positieve advies op de adviesaanvragen van de Ondernemingsraad was gekoppeld aan de succesvolle afronding van het sociaal plan.

Pieter Elbers

'We hebben vandaag een grote en ontzettend belangrijke stap gezet om te komen tot herstructurering van KLM. Het plan dat we vandaag aan de Minister hebben aangeboden is een voorwaarde voor het financieringspakket en hiermee een belangrijke mijlpaal in het herstel van KLM. Het doel is om te zorgen dat KLM deze crisis overleeft en er sterker uitkomt. De maatregelen zijn ingrijpend en pijnlijk voor alle KLM’ers maar noodzakelijk. Ik ben dankbaar voor de steun van de Nederlandse overheid en trots op de inzet van alle betrokkenen om samen, KLM-collega’s, Ondernemingsraad en vakbonden, tot dit resultaat te komen', aldus KLM President-directeur & CEO Pieter Elbers.

Categorie:
Provincie: